Dokumenty

Pobierz niezbędne dokumenty. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu procedury PEUs na naszej Uczelni oraz wzory dokumentów znajdziesz w plikach, które możesz pobrać poniżej.

  • Arkusz zgodności efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym z opisem efektów kształcenia zawartych w karcie modułu/przedmiotu (pobierz)
  • Procedura potwierdzania efektów uczenia się (pobierz)
  • Przewodnik dla kandydata PEUs (pobierz)
  • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (pobierz)
  • Wzór portfolio (pobierz)
  • Wzór umowy w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się (pobierz)