Global Management

Szukasz specjalności na studiach drugiego stopnia, która pozwoli Ci poszerzyć nie tylko wiedzę, ale także horyzonty? W ofercie edukacji wyższej ZPSB znajdziesz specjalność global management. Zdobyte na tych studiach umiejętności i informacje pozwolą Ci na przygotowanie się do kompletnego zarządzania firmą lub zespołem w środowisku międzynarodowym. Zdobędziesz zdolności niezbędne do prowadzenia biznesu w otoczeniu wielokulturowym. 

Studia na specjalności global management skierowane są do osób, które pracują lub planują pracować w firmach międzynarodowych. Zajęcia prowadzone w języku angielskim pozwolą dodatkowo obyć się ze słownictwem branżowym i korzystaniem z języka obcego na co dzień w pracy.

Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • Global Management
Rodzaj studiów
 • Magisterskie
Tryb studiów
 • Stacjonarne
Język
 • Angielski
Czas trwania
 • 3 semestry
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Zajęcia prowadzone w pełni w języku angielskim rozwiną nie tylko Twoje kompetencje menadżerskie, ale również wielokulturowe. Nawiązuj relacje ze studentami z najdalszych krańców Świata podczas nauki o globalnych łańcuchach dostaw, zarządzaniu czy marketingu. Otwórz przed sobą ścieżkę do zostania menadżerem w międzynarodowej korporacji.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 2250 zł
Cena
 • Już od 600 zł* !

* Podana w tabeli cena za studia na kierunku Zarządzanie nie dotyczy studiów w języku angielskim dla obywateli spoza UE.

Rezerwuję miejsce

Cel studiów II stopnia

 • rozwinięcie zdolności menadżerskich i kierowniczych, a także umiejętności pozwalających na odnalezienie się w środowisku wielokulturowym i zarządzanie zróżnicowanym zespołem pracowników
 • skuteczne funkcjonowanie w międzynarodowym otoczeniu oraz zarządzanie w nim zasobami ludzkimi, globalnym łańcuchem dostaw, działaniami marketingowymi oraz komunikacją skierowaną do różnych środowisk kulturowych
 • pogłębienie znajomości języka angielskiego w ujęciu biznesowym oraz swoboda w komunikacji w sytuacjach zawodowych.

Dla kogo jest specjalność Global Management?

 1. Absolwenci studiów wyższych I stopnia, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru rynków międzynarodowych, znających język angielski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym, w mowie i piśmie.
 2. Osoby zainteresowane pracą w międzynarodowych korporacjach lub przedsiębiorstwach, funkcjonujących na rynkach zagranicznych pracujące na stanowiskach związanych z międzynarodową wymianą kontaktów, chcące rozwinąć swój potencjał i podwyższyć kwalifikacje.

Korzyści dla studentów: 

Studia drugiego stopnia po angielsku na specjalności global management to liczne korzyści dla słuchaczy:

 • zdobycie cennej wiedzy na temat skutecznego i efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami w warunkach globalnych, 
 • znaczne podniesienie kwalifikacji, co przełoży się na większe szanse odniesienia sukcesu zawodowego,
 • zapoznanie się z fachowym nazewnictwem i terminologią w języku angielskim i obycie w używaniu go na co dzień, 
 • nauka współpracy w międzykulturowym środowisku i nawiązanie kontaktów zawodowych.

Główne korzyści i atuty specjalności

Program stawia na zdobycie umiejętności nowoczesnego i efektywnego zarządzania w warunkach globalnych, co staje się znaczącym atutem dla organizacji poszukujących dynamicznych profesjonalistów. Przyczynia się do budowania solidnej kompetencji, korzystnych dla obecnych i przyszłych pracodawców.

Zwiększenie indywidualnych szans na sukces zawodowy jest integralną częścią tej specjalności, przygotowując studentów do osiągania doskonałych wyników w zmiennym i konkurencyjnym środowisku pracy. To umożliwia im skuteczne konkurowanie na rynku zawodowym i osiąganie ambitnych celów kariery.

Program jest w całości prowadzony w języku angielskim, więc znajomość profesjonalnej terminologii w języku angielskim stanowi wartość dodaną, otwierając przed studentami szersze horyzonty komunikacyjne oraz ułatwiając efektywną współpracę w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Kariera po studiach

Zdobycie stopnia magisterskiego na kierunku Zarządzanie daje absolwentom szeroki wachlarz opcji kariery związanych z aktualnymi trendami biznesowymi. Ich gruntowna wiedza merytoryczna otwiera możliwość podjęcia pracy jako specjalista w ramach wybranej specjalizacji, jednocześnie stawiając przed nimi nowe perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą podjąć pracę na takich stanowiskach jak:

 •  Sales Manager,
 • Export Manager,
 • Marketing Manager,
 • Global Manager,
 • Financial Manager,
 • Development Manager,
 • Team Leader,
 • Konsultant, doradca.

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie II stopnia obejmuje następujące moduły kierunkowe: Biznes w działaniu, Ekonomiczny kontekst zarządzania, Nowoczesne zarządzanie, Kompetencje w zarządzaniu, metody ilościowe w zarządzaniu, Prawo gospodarcze. W programie specjalności Global Management znajdują się również moduły oparte o rozbudowane przedmioty specjalizacyjne, takie jak:

 1. Intercultural Communication in Business and Management
 2. Leadership, Globalisation
 3. Strategic Human Resource Management
 4. Managerial Accountancy.

Organizacja studiów

Studia stacjonarne: polegają na zajęciach prowadzonych bezpośrednio na uczelni od poniedziałku do piątku. Dokładny plan swoich zajęć poznasz po Inauguracji Roku Akademickiego.

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie przedmiotów w formie opisanej w kartach kursów/przedmiotów, odbycie praktyki zawodowej, egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej z zakresu biznesu międzynarodowego, o tematyce zgodnej z zainteresowaniami studenta lub wykonywaną przez studenta pracą zawodową.

Lider kierunku

dr Anna Lachowska – prodziekan ds. studentów; wykładowca akademicki z ponad piętnastoletnim stażem pracy i trener z kilkuletnim doświadczeniem jako doradca w firmie sektora opieki zdrowotnej. Autorka lub współautorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu ekonomii oraz skryptów do przedmiotów w języku polskim oraz angielskim; e – wykładowca.

Studiuj taniej nawet o 2250 zł!

Zapisz się do 31.07 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce