Master of Business Administration

Tylko do 3o. września - 1 rata gratis i 0 zł za wpisowe!

   
Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • Zarządzanie MBA – studia magisterskie ze studiami podyplomowymi
Rodzaj studiów
 • Magisterskie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 4 semestry
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Zdobądź wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami niezależnie od ich wielkości czy branży, w której się specjalizują. Naucz się jak zarządzać przedsiębiorstwem np. strategicznym, finansowym, HR-owym, marketingowym czy logistycznym. Nauczysz się stosować zasady ekonomii w praktyce i dzięki temu będziesz z większą pewnością siebie podejmować nawet te najtrudniejsze decyzje menadżerskie.
Podczas jednego toku studiów i jeden obrony uzyskaj aż dwa dyplomy!
Aktualna zniżka
 • 1 rata gratis i 0 zł za wpisowe!
Cena
 • Już od 895,83 zł!

 

Rezerwuję miejsce

 

Studia II stopnia łączone ze studiami podyplomowymi

Studia Master of Business Administration przygotowaliśmy z myślą o osobach, które planują lub już pracują na stanowisku menadżerskim różnego szczebla. Studia kierowane są zarówno do tych osób o wykształceniu pozaekonomicznym, jak i tych, którzy uzyskali już dyplomy na uczelniach ekonomicznych i teraz chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zapisz się na nie i zdobądź wykształcenie potwierdzone prestiżowym dyplomem MBA rozpoznawalnym na całym świecie! Studia realizowane są na ścieżce łączącej studia II stopnia ze studiami podyplomowymi. 

Dlaczego warto?

Podczas studiów II stopnia na specjalności  Master of Business Administration realizujesz program studiów II stopnia, a jednocześnie uczestniczysz w dodatkowej warsztatowej ścieżce, realizując program studiów podyplomowych. Dzięki temu po zakończeniu nauki otrzymujesz 2 dyplomy – dyplom magistra Zarządzania i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Pytasz o źródło sukcesu w biznesie… No cóż, możesz liczyć na farta lub na wielomilionowy spadek. Ale lepiej liczyć na siebie! Mamy dla Ciebie tzw. złoty standard MBA, czyli studia dla menedżerów, które koncentrują się na myśleniu strategicznym, a nie na zdobywaniu podręcznikowej wiedzy. I już nie musisz pytać… już wiesz!

prof. dr hab. Aneta Zelek, wykładowca ZPSB, Rektor ZPSB w latach 2013-2021

Czego się nauczysz?

Dzięki studiom MBA w Szczecinie zdobędziesz nowoczesną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami na wszystkich szczeblach i w różnych obszarach, m.in. strategicznym, finansowym, HR-owym, marketingowym i logistycznym. Nauczysz się stosować zasady ekonomii w praktyce i dzięki temu będziesz z większą pewnością siebie podejmować nawet te najtrudniejsze decyzje menadżerskie. Zapoznasz się też z najnowszymi osiągnięciami europejskiej nauki i praktyki zarządzania, które przydadzą Ci się w pracy zawodowej bądź podczas prowadzenia własnego biznesu.

Korzyści studiów II stopnia z podyplomowymi na specjalności Master of Business Administration to:

 • nowoczesne, sprawne zarządzanie jako korzyść dla organizacji zatrudniającej,
 • zwiększenie indywidulanych szans na sukces zawodowy,
 • zwiększenie notowań na rynku pracy,
 • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych,
 • cenna wymiana doświadczeń między uczestnikami kierunku,
 • partnerska atmosfera studiowania sprzyjająca nawiązaniu przyjaźni i na długo zapadająca w pamięć,
 • 2 dyplomy w 2 lata.

Nowoczesne metody kształcenia

W ZPSB nie brakuje zróżnicowanych wykładów i ćwiczeń, w czasie których wykorzystywane są nowoczesne metody kształcenia – gry symulacyjne, dyskusje moderowane, spotkania z ekspertami czy zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Program studiów:

Program studiów obejmuje następujące moduły kierunkowe:

 • biznes w działaniu,
 • ekonomiczny kontekst zarządzania,
 • nowoczesne zarządzanie,
 • kompetencje w zarządzaniu, metody ilościowe w zarządzaniu,
 • prawo gospodarcze.

W skład modułu specjalnościowego wchodzą następujące kursy:

 • strategie biznesu,
 • HR biznes partner,
 • współczesne zarządzanie marketingowe,
 • finanse korporacyjne i finanse przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami,
 • coaching i mentoring w praktyce menadżerskiej,
 • biznes w natarciu – studia przypadków i wizyty studyjne.

Istotnym elementem programu studiów są warsztaty z zakresu: kompetencji liderskich, zarządzania operacyjnego, zarządzania strategicznego oraz wizerunku w biznesie.

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • członek zarządu,
 • menadżer ds. ekonomicznych,
 • menadżer projektu,
 • menadżer ds. rozwoju,
 • menadżer ds. sprzedaży i marketingu,
 • menadżer ds. finansów,
 • konsultant, doradca.

Lider specjalności:

dr hab. Aneta Zelek, profesor ZPSB – wykładowca akademicki z ponad 30. letnim stażem, trener i konsultant. W lach 2013-2021 pełniła funkcję rektora ZPSB. Specjalistka  z zakresu ekonomii menedżerskiej i zarządzania strategicznego. Jest autorką ponad 240 publikacji naukowych z zakresu analizy koniunktury i strategii rozwoju, a także współautorką wielu strategii rozwoju przedsiębiorstw, województw i gmin. Propagatorka i popularyzatorka wiedzy ekonomicznej, felietonistka i blogerka, która jest także laureatką wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną (w tym laurów dla niej samej najważniejszych, bo przyznanych przez studentów).