Master of Business Administration

 

Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • Zarządzanie MBA
Rodzaj studiów
 • Magisterskie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 4 semestry
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Zdobądź wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami niezależnie od ich wielkości czy branży, w której się specjalizują. Naucz się jak zarządzać przedsiębiorstwem np. strategicznym, finansowym, HR-owym, marketingowym czy logistycznym. Nauczysz się stosować zasady ekonomii w praktyce i dzięki temu będziesz z większą pewnością siebie podejmować nawet te najtrudniejsze decyzje menadżerskie.
Podczas jednego toku studiów i jeden obrony uzyskaj aż dwa dyplomy!
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 2450 zł!
Cena
 • Już od 875 zł!

Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Master of Business Administration to wyjątkowa, otwierająca szereg możliwości i rozwijająca szerokie kompetencje ścieżka edukacyjna. Odpowiada zarówno na wysokie wymagania jak i potrzeby współczesnych ludzi biznesu, szukających profesjonalnego podejścia do posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego.

Studiuj taniej nawet o 2450 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce

Cel studiów II stopnia

 • zdobycie nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami na wszystkich szczeblach i w różnych obszarach, m.in. strategicznym, finansowym, HR-owym, marketingowym i logistycznym
 • poznanie zasad ekonomii w praktyce, co pozwala na podejmowanie nawet najtrudniejszych decyzji menadżerskich
 • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami europejskiej nauki i praktyki zarządzania, które przydadzą w pracy zawodowej bądź podczas prowadzenia własnego biznesu

Dla kogo jest specjalność Zarządzanie MBA?

 1. Absolwenci studiów wyższych I stopnia, którzy posiadają dyplom licencjata lub inżyniera i planują podjąć zatrudnienie lub już pracują na stanowisku menadżerskim różnego szczebla.
 2. Osoby, które uzyskały dyplomy na uczelniach ekonomicznych, chcące poszerzyć swoją wiedzę.
 3. Osoby o wykształceniu pozaekonomicznym, które zainteresowane są szerokim podejściem do biznesu i jego roli we współczesnym świecie.

Pytasz o źródło sukcesu w biznesie… No cóż, możesz liczyć na farta lub na wielomilionowy spadek. Ale lepiej liczyć na siebie! Mamy dla Ciebie tzw. złoty standard MBA, czyli studia dla menedżerów, które koncentrują się na myśleniu strategicznym, a nie na zdobywaniu podręcznikowej wiedzy. I już nie musisz pytać… już wiesz!

prof. dr hab. Aneta Zelek, wykładowca ZPSB, Rektor ZPSB w latach 2013-2021

Główne korzyści i atuty specjalności

Głównym filarem programu jest zdobywanie umiejętności nowoczesnego i efektywnego zarządzania, umożliwiającego studentom rozwijanie praktycznych kompetencji, przydatnych w dynamicznym środowisku biznesowym.

Zwiększenie indywidualnych szans na sukces zawodowy jest integralną częścią tej specjalności, przygotowując studentów do skutecznego startu na konkurencyjnym rynku pracy, a cenna wymiana doświadczeń między prowadzącymi – specjalistami w swoich dziedzinach – a studentami to nieodłączna część programu, umożliwiająca przekazanie praktycznej wiedzy i perspektyw zawodowych przez doświadczonych ekspertów.

Dodatkowym atutem tej specjalności jest możliwość zrobienia dwóch dyplomów w zaledwie dwa lata, co sprawia, że skuteczność i efektywność programu edukacyjnego znacząco wzrasta.

Kariera po studiach

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie pozwalają ich absolwentom na obranie wielu ścieżek kariery, związanych ze współczesnym biznesem. Przygotowanie merytoryczne umożliwia podjęcie pracy w charakterze specjalisty w obrębie ukończonej specjalności oraz otwiera drogę do nowych możliwości rozwoju. Absolwenci mogą podjąć pracę na takich stanowiskach jak:

 • członek zarządu,
 • menadżer ds. ekonomicznych,
 • menadżer ds. rozwoju,
 • menadżer ds. sprzedaży i marketingu,
 • menadżer ds. finansów,
 • konsultant, doradca.

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie II stopnia obejmuje następujące moduły kierunkowe: Biznes w działaniu, Ekonomiczny kontekst zarządzania, Nowoczesne zarządzanie, Kompetencje w zarządzaniu, metody ilościowe w zarządzaniu, Prawo gospodarcze. W programie specjalności MBA znajdują się również moduły oparte o rozbudowane przedmioty specjalizacyjne, takie jak:

 • Strategie biznesu
 • HR Biznes Partner
 • Współczesne zarządzanie marketingowe
 • Finanse korporacyjne i finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Coaching i mentoring w praktyce menadżerskiej
 • Biznes w natarciu – studia przypadków i wizyty studyjne
 • Istotnym elementem programu studiów MBA są warsztaty z zakresu: kompetencji liderskich, zarządzania operacyjnego, zarządzania strategicznego oraz wizerunku w biznesie

Organizacja studiów

Studia niestacjonarne: zjazdy weekendowe (piątki, soboty, niedziele), częściowo zajęcia w trybie on-line, praca na platformie e-learningowej, przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych. Materiały do studiowania umieszczane są na platformie e-learningowej.

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie kursów/przedmiotów w formie opisanej w kartach kursów/przedmiotów, odbycie praktyki zawodowej, egzamin dyplomowy (obrona pracy magisterskiej) z zakresu problematyki menedżerskiej, o tematyce zgodnej z zainteresowaniami studenta lub wykonywaną przez studenta pracą zawodową.

Lider kierunku

dr hab. profesor ZPSB Aneta Zelek – wykładowca akademicki z ponad 30. letnim stażem, trener, konsultant; w lach 2013-2021 rektor ZPSB; specjalistka ekonomii menedżerskiej i zarządzania strategicznego; autorka ponad 240 publikacji naukowych z zakresu analizy koniunktury i strategii rozwoju; współautorka wielu strategii rozwoju przedsiębiorstw, województw i gmin; propagatorka i popularyzatorka wiedzy ekonomicznej; felietonistka i blogerka; laureatka wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną (w tym laurów dla niej samej najważniejszych, bo przyznanych przez studentów).

Studiuj taniej nawet o 2450 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce