Zarządzanie

Specjalności:

Studiuj taniej nawet o 2450 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie to studia o profilu praktycznym, które dostarczą studentom szereg kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji menedżerskich i dostosowanych do wyzwań współczesnych organizacji zarówno z sektora rynkowego, publicznego, jak i tzw. trzeciego sektora.

Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków. Ciekawe specjalizacje umożliwiają zdobycie aktualnej oraz bardzo przydatnej w życiu zawodowym wiedzy, dopasowanej do różnych kierunków rozwoju. W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu przygotowaliśmy dla słuchaczy studia magisterskie na kierunku zarządzanie na bardzo wysokim poziomie.

Cel studiów

Jako absolwent kierunku Zarządzanie (studia II stopnia) zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych, samorządowych i pozarządowych. Będziesz skutecznie poszukiwać sposobów i rozwiązywać problemy w tych organizacjach.

Dzięki studiom II stopnia na kierunku Zarządzanie zdobędziesz wiedzę i umiejętności krytycznej analizy i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania. Zostaniesz przygotowany do podejmowania decyzji zarządczych na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Korzyści dla studentów 

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie w ZPSB niosą dla studentów wiele korzyści. Należą do nich między innymi:

  • zajęcia prowadzone przez praktyków z doświadczeniem, którzy przekazują wiedzę przydatną podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych i pomagają sprostać różnym wyzwaniom, 
  • aktualna wiedza przekazywana w przystępny sposób, 
  • możliwość poszerzenia swoich kompetencji i zdobycia tytułu magistra, 
  • zajęcia dopasowane do intensywnego życia ludzi, którzy chcą łączyć pracę z dalszym rozwojem i nauką. 

Dlaczego warto wybrać studia na kierunku zarządzanie w ZPSB?

Zarządzanie na studiach drugiego stopnia to świetny wybór dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa lub wykonywania obowiązków na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych w różnych branżach oraz w firmach o różnej wielkości. Zajęcia z doświadczonymi praktykami dostarczają przydatną wiedzę, uczą radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi i problematycznymi, a także pokazują możliwości rozwoju i wspierania zespołu lub całej firmy poprzez wykorzystywanie odpowiednich technik zarządzania. 

ZPSB to uczelnia z wieloletnim stażem istnienia. Od 1993 roku kształcimy studentów, przykładając się do tego najlepiej, jak to tylko możliwe. Staramy się, aby nasi słuchacze uzyskali wiedzę, która ułatwi im pracę zawodową oraz zostanie doceniona przez potencjalnych pracodawców.  

Dla kogo są przeznaczone studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie?

Kierunek zarządzanie na studiach magisterskich to idealny wybór dla osób, które:

  • prowadzą własną firmę i chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania personelem, zasobami lub innymi ważnymi elementami przedsiębiorstwa, 
  • pracują w dużych, małych lub średnich firmach i mają aspiracje do tego, aby awansować na stanowiska kierownicze, 
  • wykonują pracę na stanowiskach wyższego szczebla i chcą poszerzyć oraz uaktualnić swoją wiedzę z zakresu zarządzania, aby zmaksymalizować efektywność swoich działań.

Metodyka

Studia II stopnia w Szczecinie na kierunku Zarządzanie realizowane są w formie modułów. Oznacza to, że w danym semestrze będziesz realizować tylko określone przedmioty z danego modułów, np. będziesz realizować moduł Biznes w działaniu czy moduł Aktywności Praktycznych. Dopiero po zakończeniu zajęć z jednego modułu, rozpoczniesz naukę kolejnych przedmiotów z nowego modułu. Modularny program studiów pozwoli Ci zdobywać konkretną wiedzę, koncentrując się tylko na określonych zagadnieniach.

Zajęcia na kierunku Zarządzanie studia II stopnia poprowadzą wykładowcy z wieloletnią praktyką, trenerzy biznesu, specjaliści m.in. z zakresu IT, zarządzania projektami, eksperci ds. e-learningu. Praktyczna wiedza przekazana zostanie przez wykładowców-praktyków – przedstawicieli firm, przedsiębiorców z wieloletnim doświadczeniem w praktycznym wykonywaniu swoich zawodów. Część zajęć dydaktycznych prowadzona będzie w siedzibach firm partnerskich Uczelni.

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

W ZPSB studia II stopnia możesz realizować w formie tradycyjnej. Ten kierunek dostępny jest także w wariancie, który łączy studia II stopnia ze studiami podyplomowymi. Wybrane specjalności dostępne są w formie studiów online, prowadzonych zdalnie.

Studiuj taniej nawet o 2450 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce