Zarządzanie

Specjalności:

 

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku Zarządzanie to studia o profilu praktycznym, które dostarczą studentom szereg kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji menedżerskich i dostosowanych do wyzwań współczesnych organizacji zarówno z sektora rynkowego, publicznego, jak i tzw. trzeciego sektora.

Czego się nauczysz?

Jako absolwent kierunku Zarządzanie (studia II stopnia) zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych, samorządowych i pozarządowych. Będziesz skutecznie poszukiwać sposobów i rozwiązywać problemy w tych organizacjach.

Dzięki studiom II stopnia na kierunku Zarządzanie zdobędziesz wiedzę i umiejętności krytycznej analizy i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania. Zostaniesz przygotowany do podejmowania decyzji zarządczych na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Nauczysz się organizować pracę swoją oraz pracę zespołową, a także kierować zespołami. Zdobędziesz wiedzę skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, które są niezbędnymi umiejętnościami w świecie biznesowym. Zostaniesz przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych – menadżer średniego i wyższego szczebla, doradca lub konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym. Z sukcesem poprowadzisz także własną działalność.

Wybierz swoją ścieżkę kształcenia

W ZPSB studia II stopnia możesz realizować w formie tradycyjnej, możesz wybrać studia na ścieżce łączącej studia II stopnia ze studiami podyplomowymi. Możesz też skorzystać ze studiów online, realizowanych przez internet (dotyczy wybranych specjalności).

Wykładowcy praktycy

Zajęcia na kierunku Zarządzanie studia II stopnia poprowadzą wykładowcy z wieloletnią praktyką, trenerzy biznesu, specjaliści m.in. z zakresu IT, zarządzania projektami, eksperci ds. e-learningu. Praktyczna wiedza przekazana zostanie przez wykładowców-praktyków – przedstawicieli firm, przedsiębiorców z wieloletnim doświadczeniem w praktycznym wykonywaniu swoich zawodów. Część zajęć dydaktycznych prowadzona będzie w siedzibach firm partnerskich Uczelni.

Nowoczesne studia modułowe

Studia II stopnia w Szczecinie na kierunku Zarządzanie realizowane są w formie modułów. Oznacza to, że w danym semestrze będziesz realizować tylko określone przedmioty z danego modułów, np. będziesz realizować moduł Biznes w działaniu czy moduł Aktywności Praktycznych. Dopiero po zakończeniu zajęć z jednego modułu, rozpoczniesz naukę kolejnych przedmiotów z nowego modułu. Modularny program studiów pozwoli Ci zdobywać konkretną wiedzę, koncentrując się tylko na określonych zagadnieniach.