Zarządzanie projektami informatycznymi

 

Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
Rodzaj studiów
 • Magisterskie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Niestacjonarne Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 semestry
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie projektami informatycznymi przygotowują do sprawnego zarządzania projektami informatycznymi oraz przeprowadzania analizy biznesowej architektury tworzonego oprogramowania. Dzięki pracy z wykorzystaniem popularnych metod zarządzania, można świadomie wybierać efektywny sposób prowadzenia projektów.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 2450 zł!
Cena
 • Już od 614 zł!

Studiuj taniej nawet o 2450 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce

Cel studiów II stopnia

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami i produktami informatycznymi
 • zrozumienie całego otoczenia związanego z prowadzeniem wielu projektów
 • nabycie umiejętności pozwalających na ocenę aktualnie stosowanych praktyk zarządzania projektami w firmie oraz rekomendowanie nowych rozwiązań.

Dla kogo jest specjalność Zarządzanie projektami informatycznymi?

 1. Absolwenci studiów wyższych I stopnia, łączący swoją karierę zawodową z nowoczesnymi technologiami, pasjonaci projektów oraz innowatorzy.
 2. Absolwenci studiów inżynierskich, kierunków związanych z informatyką i automatyką, którzy chcą kształtować swoją ścieżkę kariery od dewelopera do project managera.

Główne korzyści i atuty specjalności

Program specjalności doskonale wpisuje się w koncepcję projektowania „od pomysłu do wdrożenia”, co oznacza, że studenci mają okazję zgłębiać pełny zakres procesów projektowych, począwszy od koncepcji aż po etap realizacji.

Studenci nie tylko zdobywają solidną porcję zarówno twardych, jak i miękkich kompetencji z obszaru zarządzania projektami informatycznymi, lecz także mają okazję rozwijania tych umiejętności w praktyce, co stanowi kluczowy element ich przygotowania do efektywnej pracy w branży.

Praca na nowoczesnych narzędziach wspomagających zarządzanie projektami informatycznymi to integralna część specjalizacji, co pozwala studentom na naukę i zastosowanie najnowszych technologii w praktyce, przygotowując ich do wyzwań współczesnego środowiska IT.

Możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami wiodących firm informatycznych z Pomorza Zachodniego stanowi unikalną szansę dla studentów na budowanie wartościowych relacji biznesowych i rozszerzanie swojej sieci zawodowej w regionie. To nie tylko inspiruje, ale także otwiera drzwi do potencjalnych współprac i perspektyw kariery w branży informatycznej.

Kariera po studiach

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie otwiera przed absolwentami różnorodne możliwości kariery w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Zdobyta wiedza i przygotowanie merytoryczne umożliwiają podjęcie pracy jako specjalista w ramach wybranej specjalizacji oraz stwarzają nowe perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwenci mogą podjąć pracę na takich stanowiskach jak:

 •  członek zespołów w projektach informatycznych,
 • kierownik projektów IT,
 • analityk wymagań,
 • konsultant wdrożeniowy,
 • specjalista w działach IT,
 • specjalista biur projektów.

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie II stopnia obejmuje następujące moduły kierunkowe: Biznes w działaniu, Ekonomiczny kontekst zarządzania, Nowoczesne zarządzanie, Kompetencje w zarządzaniu, metody ilościowe w zarządzaniu, Prawo gospodarcze. W programie specjalności Zarządzanie projektami informatycznymi znajdują się również moduły oparte o rozbudowane przedmioty specjalizacyjne, takie jak:

 • Inicjowanie projektów
 • Analiza wymagań projektowych
 • Zarządzanie zakresem, czasem, budżetem projektu IT
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Narzędzia wspierające zarządzanie projektami
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
 • Dodatkowo, w trakcie realizacji kursów specjalnościowych studenci pracują w zespołach projektowych, dzięki czemu mają możliwość sprawdzenia w praktyce jak wraz z upływem czasu kształtują się relacje w zespole, jak zmieniają się wymagania projektowe oraz które narzędzia i techniki zarządzania projektami są przydatne w określonych fazach cyklu życia projektu.

Organizacja studiów

 • Studia niestacjonarne: zajęcia odbywają się na uczelni w piątki (16:30-21:00, soboty (8:30-19:00) oraz niedziele (8:30-17:30)
 • Studia niestacjonarne online: zajęcia odbywają się online a 3 zjazdy w semestrze realizowane są na uczelni

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie kursów/przedmiotów w formie opisanej w kartach kursów/przedmiotów, odbycie praktyki zawodowej, egzamin dyplomowy (obrona pracy magisterskiej) z zakresu zarządzania projektami IT, o tematyce zgodnej z zainteresowaniami studenta lub wykonywaną przez studenta pracą zawodową.

Lider kierunku

dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB – prorektor ds. rozwoju ZPSB, nauczyciel akademicki, trener i praktyk z doświadczeniem projektowym i procesowym. W codziennej pracy łączy zwinność z klasyką. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami, uczenia maszynowego i zarządzania zespołami rozproszonymi. Ekspert i metodyk zdalnego nauczania. Specjalizuje się w analizie wymagań, projektowaniu systemów informatycznych i zarządzaniu ryzykiem w projektach.

Studiuj taniej nawet o 2450 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

    Rezerwuję miejsce