Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rodzaj studiów
 • Magisterskie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 semestry
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Każdą organizację tworzą ludzie i to właśnie oni decydują o skuteczności prowadzonych przez nią działań. Bez ich wiedzy, umiejętności i zaangażowania żadna firma nie jest w stanie istnieć, rozwijać się czy budować swojej przewagi konkurencyjnej. Na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, ale także kwalifikacje zawodowe, które pozwolą Ci skutecznie kierować kapitałem ludzkim.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 691,67 zł!

 

Studia realizowane są zaocznie i w trybie online

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Zarządzanie realizowana jest w trybie tradycyjnym (czyli w ramach zjazdów na Uczelni w Szczecinie) oraz w trybie online (50% zajęć odbywa się przez internet, a 50% zajęć na Uczelni w Szczecinie).

Zarządzanie studia II stopnia to jeden z najbardziej cenionych przez pracodawców kierunków, dlatego dołącz do grona studentów ZPSB! 

Dlaczego warto?

Czego się nauczysz?

Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Studia II stopnia dostarczą Ci wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Dowiesz się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Absolwent kierunku w Szczecinie będzie miał szansę stać się cenionym specjalistą i podjąć pracę w działach HR różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Specjalność otwiera także drogi zawodowe ku ścieżce konsultingowej, prowadzeniu własnej działalności.

Nowoczesne metody kształcenia

W ZPSB nie brakuje zajęć wykorzystujących nowoczesne metody kształcenia, np. gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty menedżerskie, dyskusje moderowane oraz ćwiczenia na na platformie e-learningowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych. W programie studiów szczególny nacisk jest położony na zagadnienia związane z efektywnością zarządzania zasobami ludzkimi, zachowaniami ludzi w sytuacjach trudnych, trendami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnym doborem pracowników, zarządzaniem wynikami, prowadzeniem rozmów rekrutacyjnych, controlingiem personalnym, restrukturyzacją zatrudnienia.

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • efektywność zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zachowania ludzi w sytuacjach trudnych,
 • trendy i wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi,
 • efektywny dobór pracowników,
 • zarządzanie wynikami,
 • prowadzenie rozmów rekrutacyjnych,
 • controling personalny,
 • restrukturyzacja zatrudnienia.

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • specjalista ds. kadr i płac,
 • specjalista ds. zasobów ludzkich,
 • HR Biznes Partner,
 • specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr,
 • analityk pracy.

Lider specjalności:

dr Iwona Rafaląt – wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem. Trenerka i szkoleniowiec w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi, konsultantka i współautorka wielu procesów personalnych w przedsiębiorstwach i firmach. Dr Iwona Rafaląt to ekspertka w projektowaniu i wdrażaniu procesów, systemów i narzędzi rekrutacji, selekcji, onboardingu pracowników, a także systemów oceny pracy, motywowania, rozwoju i budowania karier.  Propagatorka i popularyzatorka wiedzy o zarządzaniu, szczególnie o zarządzaniu ludźmi. Wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w formie online. Ponadto dr Iwona Rafaląt pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma profesjonalnego ZPSB Firma i Rynek.