Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

     

 

Studia realizowane są zaocznie i w trybie e-learnignowym

Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Zarządzanie realizowana jest w trybie tradycyjnym (czyli w ramach zjazdów na Uczelni w Szczecinie) oraz w trybie e-learnignowym (50% zajęć odbywa się przez internet, a 50% zajęć na Uczelni w Szczecinie).

Zarządzanie studia II stopnia to jeden z najbardziej cenionych przez pracodawców kierunków, dlatego dołącz do grona studentów ZPSB! Każdą organizację tworzą ludzie i to właśnie oni decydują o skuteczności prowadzonych przez nią działań. Bez ich wiedzy, umiejętności i zaangażowania żadna firma nie jest w stanie istnieć, rozwijać się czy budować swojej przewagi konkurencyjnej. Na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, ale także kwalifikacje zawodowe, które pozwolą Ci skutecznie kierować kapitałem ludzkim.

Dlaczego warto?

 

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces, a znalezienie i zatrzymanie najcenniejszych pracowników to najbardziej pożądana zdolność zarządzających. Nawet John D. Rockefeller dałby wszystko, aby posiąść tę umiejętność. Jeśli i Ty chcesz, by ludzie stali się osią Twojej organizacji, zapraszam do ZPSB.

dr Iwona Rafaląt, Lider specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZPSB to szkoła, która ma wspaniałą opinię wśród moich znajomych –  także wśród tych, którzy ją kończyli. W swojej pracy spotykam wielu ludzi, mam też wielu pracowników, dlatego praktyczna wiedzą, którą zyskuję na studiach jest mi niezbędna na co dzień. Ta uczelnia spełnia moje oczekiwania w stu procentach.

Marta Miklej-Adamowicz, studentka zarządzania w ZPSB

Czego się nauczysz?

Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Studia II stopnia dostarczą Ci wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Dowiesz się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Absolwent kierunku w Szczecinie będzie miał szansę stać się cenionym specjalistą i podjąć pracę w działach HR różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Specjalność otwiera także drogi zawodowe ku ścieżce konsultingowej, prowadzeniu własnej działalności.

Nowoczesne metody kształcenia

W ZPSB nie brakuje zajęć wykorzystujących nowoczesne metody kształcenia, np. gry symulacyjne i decyzyjne, treningi i warsztaty menedżerskie, dyskusje moderowane oraz ćwiczenia na na platformie e-learningowej.

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych
 • Trendy i wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi
 • Efektywny dobór pracowników
 • Zarządzanie wynikami
 • Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych
 • Controling personalny
 • Restrukturyzacja zatrudnienia

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • specjalista ds. kadr i płac
 • specjalista ds. zasobów ludzkich
 • HR Biznes Partner
 • specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr
 • analityk pracy

 

Rezerwuję miejsce