Akademia trenera

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Akademia trenera – studia dla biznesu, oświaty i jednostek publicznych

Twój zawód wymaga od Ciebie pracy z grupą i dobrze rozwiniętych umiejętności dydaktycznych? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i szlifuj swój warsztat trenerski.

Podczas studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności niezbędne przy prowadzeniu szkoleń oraz nauczysz się opracowywać i zarządzać projektami szkoleniowymi. Dowiesz się, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia składające się na warsztat trenera oraz jak nadawać przekazywanym treściom odpowiednią ekspresję wykorzystując różne środki wyrazu, techniki pracy głosem oraz ciałem. Poznasz też tajniki autoprezentacji, które pomogą Ci świadomie kreować własny styl trenerski.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń w różnych branżach: biznesie, oświacie, jednostkach administracji publicznej. Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Akademia trenera są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące wykonywać zawód trenera oraz udoskonalić umiejętność pracy z grupą. Studia są skierowane do trenerów wewnętrznych, pracowników firm szkoleniowych oraz działów personalnych, którzy są odpowiedzialni za zawodowy rozwój kadry. Akademia trenera to także sposób podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli i wykładowców chcących wzbogacić prowadzone zajęcia o nowoczesne i efektywne metody pracy warsztatowej.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie podstaw psychologii w pracy trenera, ale również praktycznej znajomości narzędzi trenerskich
 • zdobycie umiejętności z zakresu prowadzenia sesji szkoleniowych
 • liczny kontakt ze specjalistami z praktyki gospodarczej
 • gruntowne przygotowanie i superwizja sesji szkoleniowych
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 30
Trening efektywności indywidualnej. Kompetencje interpersonalne i osobowość vs skuteczność trenera 15
Co trener powinien wiedzieć o psychologii, aby trafnie rozumieć proces grupy? Podstawy psychologii w pracy trenera 10
Trener czyli Kto? Tożsamość zawodowa i etyka pracy trenera 5
BLOK – PSYCHOLOGIA W PRACY TRENERA 75
Jak skutecznie uczyć ludzi dorosłych? Wybrane elementy psychologii rozwoju i uczenia się człowieka dorosłego 10
Co to jest dynamika procesu grupowego? Psychologiczne aspekty kierowania procesem grupowym w trakcie szkolenia 10
Jak przeżyć bezpośrednie i pośrednie ataki na trenera? Praca z oporem i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą 10
W jaki sposób budować kontakt i relacje z uczestnikami szkolenia? Komunikacja w pracy trenera i umiejętności niemanipulacyjnego wywierania wpływu 10
Jakie narzędzia i metody stosuje się w szkoleniu? Metody szkoleniowe w procesie uczenia ludzi dorosłych 15
Jak wykorzystywać prezentację w szkoleniu? Jak radzić sobie z tremą? Strategie prezentowania. Wizerunek trenera 10
Jak rozpoznawać psychologiczne style funkcjonowania innych ludzi? Analiza Transakcyjna w pracy trenera – warsztat 10
BLOK – METODOLOGIA PROWADZENIA SZKOLEŃ 45
Jak przygotować atrakcyjny i spójny program szkoleniowy dla biznesu, oświaty czy jednostek samorządowych? Od oferty szkoleniowej do badania efektywności szkolenia 10
Jak przygotować ćwiczenia i bloki szkoleniowe? Projektowanie sesji szkoleniowej oraz materiałów szkoleniowych. 20
Superwizja – sesja informacji zwrotnych. Praca z kamerą. 15
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe z 11 na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Prawo własności intelektualnej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
BLOK PODSUMOWUJĄCY 20
Coaching indywidualny i konsultacje – przygotowanie sesji szkoleniowej 10
Egzamin dyplomowy – samodzielne przeprowadzenie modułu szkoleniowego + test wiedzy 10
Liczba godzin łącznie 210

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Trenerzy wykładający na kierunku Akademia Trenera

Beata Dobińska – psycholog, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej, akredytowany konsultant Insights Discovery. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2-letniego stażu szkoleniowego z zakresu terapii Gestalt oraz 2 letniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Analizy Transakcyjnej, Od 1994 roku prowadzi szkolenia oraz realizuje projekty rozwojowe i doradcze zarówno biznesowe, jak i edukacyjne o oświatowe. Wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Lider i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu: Psychologia zarządzania, Akademia Trenera i Akademia Coachingu. Prowadziła projekty szkoleniowo-doradcze dla takich marek jak Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police, Poczta Polska S.A., Szczecińska Energetyka, Cieplna, MK Cafe, Urząd Miejski w Szczecinie, Izba Skarbowa w Szczecinie, Izba Celna w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Bank BPH S.A., Plus GSM , Bank PKO BP S.A., Anwil S.A., Elte, WUP/Zachodniopomorskie, Home pl, Asseco Poland S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy DGS Poland.

3 obszary rozwoju

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Akademia trenera rozwinie się w 3 obszarach: podyplomowych słuchacz:

Wiedza

 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii pracy z osobą dorosłą
 • Ma wiedzę o procesie uczenia się i procesie grupowym
 • Ma wiedzę z zakresu pracy i narzędzi wykorzystywanych przez trenera
 • Wie w jaki sposób pracuje się z różnymi osobowościami
 • Wie jakie są podstawy rozwoju kompetencji interpersonalnych

Umiejętności

 • Potrafi zaprojektować i poprowadzić sesję szkoleniową
 • Potrafi wykorzystać różne metody i narzędzia szkoleniowe
 • Świadomie wykorzystuje mechanizmy psychologiczne w pracy z grupą szkoleniową
 • Potrafi zaprojektować i poprowadzić projekt szkoleniowy

Kompetencje społeczne

 • Rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie
 • Dąży do podnoszenia kompetencji osobistych, społecznych, zawodowych
 • Poznane podczas studiów narzędzia i praktyki dostosowuje do indywidualnych sytuacji i potrzeb
 • Zna i rozumie zasady komunikacji interpersonalnej

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce