Zarządzanie procesami logistycznymi

 

Kierunek
 • Zarządzanie procesami logistycznymi
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie procesami logistycznymi skupiają się na efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw, koncentrując się na podstawowych pojęciach oraz koncepcjach, takich jak rola łańcucha dostaw w strategii firmy, logistyka międzynarodowa i globalna, oraz analiza strategiczna.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • Już od 409 zł!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Rezerwuję miejsce 

Cel studiów 

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie procesami logistycznymi skupiają się na efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw, koncentrując się na podstawowych pojęciach oraz koncepcjach, takich jak rola łańcucha dostaw w strategii firmy, logistyka międzynarodowa i globalna, oraz analiza strategiczna. Program obejmuje również wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak Lean Management czy Corporate Social Responsibility, oraz omawia nowoczesne strategie łańcuchów dostaw, jak inteligentny łańcuch dostaw czy zrównoważony łańcuch dostaw. Drugi blok tematyczny koncentruje się na podejściu procesowym w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, obejmując zarządzanie zapasami, transportem, oraz automatyzację procesów logistycznych. Trzeci blok tematyczny skupia się na technologiach wspierających i cyfryzacji łańcucha dostaw, takich jak e-commerce, IoT czy sztuczna inteligencja, oraz integracji automatyki z systemami informatycznymi. Ostatni blok tematyczny koncentruje się na analizie, diagnozie oraz ocenie procesów logistycznych, włączając w to projektowanie procesów i systemów logistycznych oraz model SCOR i mapowanie procesów biznesowych. Studia te mają na celu przygotowanie do wyzwań związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw we współczesnym biznesie, wyposażając słuchaczy w niezbędną wiedzę i umiejętności.

Adresaci kierunku

Adresatami studiów są przede wszystkim:

 • Specjaliści i menedżerowie z branży logistycznej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem, logistyką, transportem, czy też innymi dziedzinami biznesowymi, którzy pragną specjalizować się w obszarze logistyki.
 • Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu procesów logistycznych.
 • Osoby zainteresowane nowoczesnymi technologiami stosowanymi w logistyce i chcące zdobyć wiedzę na temat ich wykorzystania w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 • Przedsiębiorcy i menedżerowie wysokiego szczebla, którzy pragną zrozumieć globalne trendy oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, aby skutecznie rozwijać swoje przedsiębiorstwa.
 • Osoby planujące karierę w obszarze logistyki i chcące zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz certyfikaty potwierdzające ich kompetencje.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy zauważyli rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i chcą podjąć dodatkowe kształcenie w tym obszarze, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
 • Osoby zainteresowane ciągłym rozwojem zawodowym oraz poszukiwaniem nowych możliwości i wyzwań w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Atuty kierunku

 • Specjalistyczna wiedza: Program studiów dostarcza głębokiej wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, co pozwala na zdobycie specjalistycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami logistycznymi.
 • Aktualność tematyki: Kierunek koncentruje się na najnowszych trendach i technologiach w logistyce, zapewniając studentom wgląd w najbardziej innowacyjne rozwiązania stosowane w branży.
 • Praktyczne podejście: Studia opierają się na praktycznych case study oraz przykładach z rzeczywistych projektów, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności, które można natychmiast zastosować w pracy zawodowej.
 • Elastyczność: Program studiów jest elastyczny i dostosowany do potrzeb pracujących osób, umożliwiając uczestnictwo w zajęciach w dogodnym dla nich czasie, co ułatwia pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Posiadanie certyfikatu ukończenia studiów podyplomowych na tym kierunku znacząco zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy, otwierając drzwi do kariery zawodowej w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Uczestnictwo w zajęciach wymagających współpracy z innymi studentami oraz praktyczne projekty grupowe sprzyjają rozwojowi umiejętności interpersonalnych i pracy zespołowej.
 • Sieć kontaktów: Studia umożliwiają nawiązanie kontaktów z profesjonalistami z branży logistycznej oraz innymi studentami, co może być cennym źródłem wsparcia i inspiracji w dalszej karierze zawodowej.
 • Dostęp do ekspertów: Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców i ekspertów z branży logistycznej pozwala na zdobycie wiedzy z pierwszej ręki oraz korzystanie z ich praktycznych doświadczeń.
 • Możliwość rozwoju zawodowego: Studia podyplomowe mogą stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju zawodowego, otwierając drogę do awansu zawodowego oraz możliwości objęcia bardziej odpowiedzialnych stanowisk w obszarze zarządzania logistyką.
 • Personalizacja ścieżki kariery: Program studiów pozwala na wybór specjalizacji lub kursów dodatkowych zgodnie z zainteresowaniami i celami zawodowymi studenta, co umożliwia personalizację ścieżki kariery i rozwój w wybranym obszarze logistyki.

Program studiów

.

BLOK I. Zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe pojęcia i koncepcje – 40 godz.
 1. Rola łańcucha dostaw w strategii firmy.
 2. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (system logistyczny, procesy logistyczne, outsourcing i logistyka kontraktowa).
 3. Logistyka międzynarodowa i globalna (rynek TSL, globalne łańcuchy dostaw).
 4. Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw.
 5. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w łańcuchu dostaw (Lean Management, Agile Management, Total Quality Management, Time-based Management, Just-in-Time, Corporate Social Responsibility, Rachunek kosztów działań w łańcuchu dostaw (ABC)).
 6. Nowoczesne strategie łańcuch dostaw (inteligentny łańcuch dostaw, zrównoważony łańcuch dostaw, odpowiedzialny łańcuch dostaw, odporny łańcuch dostaw, zamknięty obieg łańcucha dostaw, krótki łańcuch dostaw, rekonfiguracja systemów logistycznych i łańcuchów dostaw, sieci logistyczne ).

.

BLOK II. Podejście procesowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw – 40 godz.
 1. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw (zapasy i składowanie, zaopatrzenie i zakupy, prognozowanie i planowanie produkcji, dystrybucja, zarządzanie transportem, zarządzanie gospodarką magazynową, recykling, zarządzanie popytem w łańcuchu dostaw, zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw).
 2. Automatyzowanie procesów logistycznych.
 3. Sterowanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie (integracje systemowe).

.

BLOK III. Technologie wspierające i cyfryzacja łańcucha dostaw – 35 godz.
 1. Cyfryzacja łańcucha dostaw (e-commerce, IoT, AI, ML, Industry 4.0/5.0).
 2. Automatyka w intralogistyce (roboty, coboty, AGV, AMR, układnice, regały windowe itp.).
 3. Wykorzystanie innowacyjnych technologii w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Systemy ERP, WMS TMS w łańcuchu dostaw).
 4. Standaryzacja w łańcuchach dostaw (EAN, GS1, RFID)
 5. Integracja automatyki z systemami informatycznymi.

.

BLOK IV. Analiza, diagnoza i ocena procesów logistycznych – przeprojektowywanie łańcucha dostaw – 35 godz.
 1. Projektowanie procesów i systemów logistycznych.
 2. Reinżynieria procesów.
 3. Model SCOR.
 4. Mapowanie procesów biznesowych – Adonis.

.

BLOK V. Projekt końcowy – 10 godz.

.

Łączna liczba godz.: 160
Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie procesami logistycznymi, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu końcowego.

Lider kierunku

Dr hab. Blanka Tundys to trzykrotna stypendystka fundacji DAAD (Deutscher Akkademischer Austausch Dienst), która odbyła wiele zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych. Jest ekspertem NAWA, RPO, NCBiR, PARP i programu Interreg oraz członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (EurOMA, IETI, Alumni DAAD oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego, SITK w Szczecinie). Współpracuje naukowo z uczelniami Wyższymi i Instytutami Badawczymi w różnych państwach na świecie, m.in. w Niemczech, Szwecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Malezji, Indonezji i Kanadzie. Angażuje się w inicjatywy społeczne i w ramach wolontariatu na przykład w ramach „Studenckich Projektów Społecznych”, programu „Społecznik” oraz „Akademii Każdego Wieku”.

Dr inż. Jerzy Szkwarek to wybitny menedżer najwyższego szczebla zarządzania oraz konsultant strategiczny, którego praktyka i głęboka wiedza opierają się na bogatych, wieloletnich doświadczeniach. Absolwent prestiżowego programu MBA, magister inżynier mechanik i doktor nauk ekonomicznych, łączy w sobie rozległą wiedzę techniczną z intuicyjnym zrozumieniem dynamiki biznesowej. Jego podejście do zarządzania jest innowacyjne, a doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego i operacyjnego – nieocenione. W swojej karierze Jerzy Szkwarek pełnił funkcję prezesa zarządu, odpowiadając za sukcesy takich znanych marek jak Elbrewery & Co, Komfort, Vobis i Grupa CSV. To doświadczenie pozwoliło mu na zdobycie unikalnych umiejętności w zarządzaniu dużymi organizacjami i wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynku. Jako ekspert w przekształcaniu wyzwań biznesowych średnich i dużych przedsiębiorstw w skalowalne sukcesy, jego doświadczenie obejmuje wiele projektów związanych z modelowaniem procesów operacyjnych B2B i B2C, sektorach produkcji, dystrybucji oraz usług, zawsze kładąc nacisk na innowacyjność. Jego wiedza obejmuje logistykę, zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie magazynem, systemy WMS, MES, APS,DPS, rachunkowość zarządczą, modelowanie biznesowe, integrację systemów ERP oraz praktyczne zastosowanie IT w biznesie. Dr inż. Jerzy Szkwarek jest ekspertem w dziedzinie optymalizacji i integracji procesów. To osoba, której spostrzeżenia i doświadczenia są nieocenione dla zrozumienia wpływu nowoczesnych technologii i innowacyjnych strategii na współczesny krajobraz biznesowy.

Partner kierunku

Partnerstwo firmy OMM – Smart Warehouse

OMM Business Technology to firma z siedemnastoletnim doświadczeniem, której misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań IT, usprawniających logistykę w firmach handlowych i produkcyjnych. Od początku koncentruje się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych strategii w celu kształtowania współczesnego biznesu.

Historia firmy rozpoczyna się od konsultingu biznesowego i logistycznego, łączącego głęboką wiedzę technologiczną z potrzebami zmieniającego się rynku. Rozwój kompetencji skupił się na wsparciu logistyki za pomocą systemów SAP (WM, EWM), co ostatecznie doprowadziło do stworzenia autorskiego, zaawansowanego systemu WMS (Warehouse Management System) zwanego WMFlower®. Ten innowacyjny, wielowarstwowy system zarządzania przepływem towarów w magazynie stanowi realizację misji firmy. OMM Business Technology wyróżnia zdolność do integracji WMFlower® z różnymi systemami ERP oraz przede wszystkim z automatyką intralogistyczną, co umożliwia klientom optymalizację procesów logistycznych.

W odpowiedzi na ciągłe potrzeby rynku, firma rozszerzyła funkcjonalność systemu WMFlower® o moduły MES (Manufacture Execution System), APS (Advanced Planning System), WCS (Warehouse Control System) do sterowania automatyką. Aktualnie firma projektuje systemy YMS (Yard Management System) oraz DPS (Demand Planning System), wykorzystując komponenty AI.

Prezesem firmy jest Szymon Owsianowski – renomowany analityk biznesowy i konsultant, specjalizujący się w sprzedaży, logistyce, produkcji oraz handlu detalicznym. Jego bogate doświadczenie zawodowe obejmuje pełnienie funkcji dyrektora IT oraz dyrektora logistyki, a także aktywny udział w licznych projektach wdrożeniowych dla wiodących przedsiębiorstw. Specjalizuje się w wdrażaniu magazynów automatycznych, optymalizacji ruchu wózków widłowych oraz integracji systemów SAP z automatyką magazynową. Szymon Owsianowski posiada imponujący zbiór certyfikatów, świadczący o jego kompetencjach i specjalistycznej wiedzy. Szymon dzieli się swoją wiedzą także jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia z zakresu biznesowych narzędzi IT. Jego pasja i zaangażowanie w edukację przekładają się na bycie ewangelistą nowoczesnych technologii i metod zarządzania logistyką oraz procesami biznesowymi. Firma skupia zespół konsultantów i wdrożeniowców działających w całej Polsce, a w planowanych warsztatach laboratoryjnych i wykładach wsparcie zapewnią również inżynierowie OMM Business Technology: Dawid Piskorski, Aleksander Dworczak, Mateusz Gieze i Michał Hurczyn.

Rezerwuję miejsce