Spotkała się Rada Programowa Uczelni

Przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu oraz instytucji otoczenia biznesu, zaproszeni przez ZPSB do udziału w jej Radzie Programowej, spotkali się w ubiegły piątek z władzami Uczelni na swoim kolejnym posiedzeniu.

Dyskutowano o dostosowaniu efektów kształcenia prowadzonych na Uczelni studiów do oczekiwań pracodawców, planach na nowe specjalności w ofercie ZPSB, a także o nowych aktywnościach angażujących przedsiębiorców w procesy kształcenia.

Rada Programowa jest nowym organem kolegialnym Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, działa od marca 2015 roku. Celem takiej współpracy Rady i Władz Uczelni jest uzyskiwanie stałej, cyklicznej, obiektywnej opinii i dyskusji na temat strategicznych kierunków rozwoju Uczelni, by zapewnić jej najlepszą reaktywność i dostosowanie do potrzeb rynku pracy.