ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania i realizacji narzędzi promocyjno-informacyjnych zwiększających dostępność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do oferty Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie w oparciu o zasadę konkurencyjności

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przygotowania i realizacji narzędzi promocyjno-informacyjnych, realizowanych ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania:

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2022-12173-134944
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134944