Zapytanie ofertowe Nr 11 Witryna Pracy

Zapytanie ofertowe Nr 11 Witryna Pracy
na realizację ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „PI-Witryna Pracy 50+ – innowacyjny system kojarzenia popytu i podaży na rynku pracy” realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu.

Do pobrania:

Data publikacji: 17.04.2014