Inżynieria e-commerce

 

Kierunek
 • Ekonomia
Specjalność
 • Inżynieria e-commerce
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Stacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia na kierunku Inżynieria procesów e-commerce o specjalności Inżynieria e-commerce to przyszłość w nowoczesnej gospodarce cyfrowej. Ich głównym założeniem jest kreowanie kwalifikacji, kompetencji i praktycznych umiejętności inżynierskich i zarządczych, niezbędnych do pracy w sektorach współczesnej gospodarki.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 2450 zł!
Cena
 • już od 653 zł/mc!

 

Rezerwuję miejsce

Cel studiów I stopnia

 • zapewnienie studentom szerokich podstaw wiedzy z informatyki, inżynierii procesów, automatyki
  i innych powiązanych dziedzin nauki
 • zapewnienie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, dostosowanych do wyzwań postępu technologicznego i cyfrowego i pozwalających na elastyczność w dokonywaniu wyboru drogi kariery zawodowej
 • rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów logistycznych i marketingowo-sprzedażowych
 • rozwój odpowiedzialności zawodowej, w tym etycznej postawy w zawodzie oraz uświadomienie obowiązków wobec społeczeństwa i środowiska

Dla kogo jest specjalność Inżynieria e-commerce?

 1. Osoby wiążące swoją przyszłość z szeroko rozumianą branżą e-commerce i powiązanymi z nią procesami.
 2. Osoby mające doświadczenie w pracy w branżach objętych transformacją cyfrową, które chciałyby usystematyzować swoją wiedzę i nadać jej charakter profesjonalny.

Program studiów

Program studiów na kierunku Inżynieria e-commerce został starannie zaprojektowany, opierając się na modularnej strukturze. Każdy moduł skupia się na konkretnej dziedzinie kompetencji, tworząc spójne bloki tematyczne. Studenci zdobywają wiedzę poprzez ukończenie poszczególnych kursów, które składają się na dany moduł:

 • Moduł Kompetencji Inżynierskich
 • Moduł Kompetencji Analitycznych
 • Moduł Kompetencji Zarządczych
 • Moduł Kompetencji Interpersonalnych
 • Moduł Specjalistycznych Kompetencji Inżynierskich (specjalność Inżynieria procesów e-commerce)
 • Moduł Dyplomowy
 • Moduł Praktyki Zawodowej

Najważniejsze atuty specjalności Inżynieria e-commerce

Program został stworzony przez zróżnicowaną kadrę dydaktyczną, składającą się zarówno z naukowców i dydaktyków, jak i praktyków z szerokim doświadczeniem w realizacji projektów inżynierskich, przedstawicieli firm, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, psychologów, trenerów biznesu oraz absolwentów Programu Executive MBA ZPSB.

W ramach studiów wykorzystywany jest unikatowy system pracy, zakładający wdrażanie zróżnicowanych, aktywizujących i elastycznych metod nauczania, takich jak ITC, e-learning, gry symulacyjne, treningi, warsztaty, a elastyczny, modułowy układ programu kształcenia gwarantuje, że treści programowe poszczególnych kursów są zsynchronizowane, aktualne i dostosowane do realnych wyzwań, dzięki czemu studenci w innowacyjny i dynamiczny sposób kształtują praktyczne umiejętności, niezbędne na rynku pracy.

Unikalny sposób realizacji projektu inżynierskiego pozwala na skoncentrowanie się na praktyce, jednocześnie zdobywając doświadczenie podczas praktyk i kursów, a w ramach realnych projektów edukacyjnych rozwiązywane są problemy zgłaszane przez firmy z regionu Pomorza Zachodniego, co pozwala na praktyczne zastosowanie wiedzy w biznesie.

Spotkania z praktykami w ramach różnych kursów dostarczają wiedzy z pierwszej ręki, pozwalając na zrozumienie realnych wyzwań branżowych, a wizyty studyjne w firmach z regionu umożliwiają przekraczanie granic teorii, zbliżając się do rzeczywistych warunków biznesowych, co sprawia, że program ten nie tylko kształci, lecz także umożliwia praktyczne doświadczenia, by studenci byli gotowi na dynamiczne wyzwania, jakie stawia przed nimi rynek pracy.

Organizacja studiów I stopnia na specjalności Inżynieria e-commerce

Studia niestacjonarne to formuła zjazdów weekendowych (piątki, soboty, niedziele) i częściowych zajęć online. Dostęp do materiałów oraz platformy e-learningowej umożliwia elastyczne zdobywanie wiedzy, a przedmioty są zorganizowane w klarowne moduły tematyczne.

Warunki ukończenia studiów I stopnia

Warunkiem ukończenie studiów i otrzymania dyplomu, stanowiącego przepustkę do świata biznesu, jest zaliczenie zajęć, zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych określonych w planie studiów oraz złożenie pracy inżynierskiej i jej obrona podczas egzaminu dyplomowego.

Kariera po studiach

Inżynieria e-commerce to niezwykle przyszłościowy, innowacyjny i stawiający na rozwój kierunek studiów. Absolwenci tego kierunku odnajdują swoją ścieżkę zawodową w firmach związanych z dynamiczną branżą e-commerce oraz obszarami podlegającymi transformacji cyfrowej.

Absolwenci specjalności Inżynieria procesów e-commerce znajdują zatrudnienie jako inżynierowie procesu, pracownicy wsparcia procesu, analitycy procesów czy specjaliści ds. optymalizacji pracy. W tym obszarze kluczowe są specjalistyczne kompetencje inżynierskie, wsparte umiejętnościami analitycznymi i zarządczymi, obejmujące zarządzanie projektami, tworzenie procedur, ustalanie przebiegu procesów, itp. Ta specjalność koreluje również z zapotrzebowaniem branż spoza e-commerce, włączając sektory produkcyjne.

 

Rezerwuję miejsce