Biznes i zrównoważony rozwój

 

Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • Biznes i zrównoważony rozwój
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Zarządzanie biznesem wymaga współcześnie holistycznego podejścia i multidyscyplinarnego spojrzenia na wszystkie istotne aspekty, które mogą nieść za sobą  zarówno szanse, jak i zagrożenia. Ważne jest rozsądne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa oraz dostępnymi zasobami naturalnymi. Konieczne jest także stałe monitorowanie trendów gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz rozwoju technologicznego.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 595,83 zł!

 

Czego dowiesz się podczas zajęć?

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie studenci ZPSB dowiedzą się, jak prowadzić firmę i zarządzać przedsiębiorstwem oraz zespołem. Specjalność biznes i zrównoważony rozwój nastawiona jest na poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu rozwoju firmy z uwzględnieniem zasad CSR (zrównoważonego rozwoju). Ta wiedza przyda się zarówno osobom, które prowadzą własny biznes, jak i tym, którzy chcą pracować w nowoczesnych organizacjach na stanowiskach kierowniczych. 

Cel studiów

Studia na specjalności biznes i zrównoważony rozwój mają na celu przygotować słuchaczy do efektywnego wykorzystywania zasobów i korzystania z nowoczesnych instrumentów i narzędzi zrównoważonego zarządzania biznesem. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie, na specjalności biznes i zrównoważony rozwój student uzyska dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł licencjata. 

Przekazywana na zajęciach wiedza przystosowana jest do wymagań współczesnych organizacji. Dzięki temu słuchacze będą mogli z łatwością wykorzystać pozyskane informacje w codziennej pracy i stawiać czoło wyzwaniom zawodowym. Nauczą się, na co zwracać uwagę w procesie zarządzania i budowania strategii oraz jak brać w nim pod uwagę czynniki ekonomiczno-gospodarcze, a także społeczno-środowiskowe. 

Korzyści dla studentów: 

Studia na specjalności biznes i zrównoważony rozwój w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to dla studentów możliwość:

 • uczestniczenia w innowacyjnych zajęciach, skoncentrowanych na potrzebach i wymaganiach oraz wyzwaniach, jakie stawia współczesne środowisko biznesowe, 
 • korzystania z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej specjalistów prowadzących ćwiczenia i wykłady, 
 • uczestniczenia w ciekawych warsztatach, spotkaniach z praktykami oraz wizytach studyjnych, które pozwolą poznać świat biznesu od podszewki, 
 • zapoznania się z interdyscyplinarnym podejściem do biznesu i zrównoważonego rozwoju,
 • zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz zasadami prowadzenia odpowiedzialnego biznesu w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Dlaczego warto wybrać studia na specjalności biznes i zrównoważony rozwój w ZPSB?

ZPSB to biznesowa uczelnia wyższa działająca od 1993 roku. Od lat kształcimy studentów i dokładamy wszelkich starań, aby przekazywana im wiedza była nie tylko na najwyższym możliwym poziomie, ale także była  przekazywana w sposób przystępny i możliwy do wykorzystania w przyszłości. Dlatego na specjalności biznes i zrównoważony rozwój ćwiczenia i wykłady prowadzone są przez osoby, które posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną i potrafią informacje poprzeć konkretnymi przykładami wziętymi z życia zawodowego. 

Dla kogo są przeznaczone studia pierwszego stopnia na specjalności biznes i zrównoważony rozwój?

Studia na kierunku zarządzanie, na specjalności biznes i zrównoważony rozwój to idealny wybór dla osób, które: 

 • pracują lub planują pracować na stanowiskach menadżerskich, odpowiedzialnych za różne obszary działalności, które chcą zdobyć nowe umiejętności odpowiedniego wykorzystywania zasobów oraz czynników gospodarczych, środowiskowych i społecznych, 
 • prowadzą własną działalność gospodarczą o różnym charakterze i chcą rozwijać ją zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • zajmują się tematyką zrównoważonego rozwoju i CSR, i chcą poszerzyć swoją wiedzę. 

Metodyka:

Studia pierwszego stopnia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu prowadzone są przez specjalistów z doświadczeniem. W ZPSB stawiamy na praktykę, dlatego poza ćwiczeniami i wykładami słuchacze studiów na specjalności biznes i zrównoważony rozwój biorą udział w warsztatach, case study oraz panelach dyskusyjnych i wizytach studyjnych. 

Trenerzy na specjalności:

dr Renata Nowak-Lewandowska – dziekan Wydziału w Szczecinie, nauczyciel akademicki z ponad 30-letnim doświadczeniem, certyfikowany trener-coach oraz e-wykładowca. Autorka i współautorka blisko 70 publikacji z zakresu ekonomii, zarządzania, w szczególności z obszaru etyki gospodarczej i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Opiekun Samorządu Studentów.