Polityka społeczna – nowe studia magisterskie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Gryficach

Wzmocnienie dla innowacji społecznych regionie

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu otrzymała decyzję od Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu jej uprawnień do kolejnego nowego kierunku studiów. Tym razem są to studia magisterskie II stopnia: POLITYKA SPOŁECZNA. W ramach tego kierunku zaplanowana została specjalność: Zarządzanie usługami społecznymi. Studia te będą realizowane na Wydziale ZPSB w Gryficach.

Adresatami studiów magisterskich Polityka społeczna są osoby, które pracują lub planują zatrudnienie w sektorze publicznym, np. w jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy, w prywatnych przedsiębiorstwach realizujących badania i kampanie społeczne, zajmujących się rynkiem pracy, ubezpieczeniami, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych, czy też zarządzaniem środkami unijnymi, a także w sektorze NGO, w stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się rynkiem pracy, pomocą społeczną, badaniami i kampaniami społecznymi.

Ta decyzja cieszy nas niezwykle, bo po raz pierwszy to nasz wydział zamiejscowy dostaje uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich. Wzmocnienie oferty rekrutacyjnej w regionie, to jeden z naszych ważniejszych celów w tym roku. – mówi dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB, Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Polityka społeczna to interdyscyplinarny kierunek studiów, który przygotowuje absolwentów do wieloaspektowej analizy problemów społecznych, projektowania odpowiednich rozwiązań i innowacji społecznych, oraz efektywnego zarządzania dostarczanymi usługami.  – wyjaśnia dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB, Prorektor ds. rozwoju.

Nasi absolwenci posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania właściwych dla realizacji polityki społecznej instrumentów, narzędzi i metod. Będą potrafili wykonywać diagnozy problemów społecznych oraz współpracować ze środowiskiem społecznym i zawodowym, a także posiądą umiejętności planistyczno-menedżerskie – podsumowuje prof. Dżega-Pietruszkiewicz.

Nowy kierunek w Gryficach rusza już od października. Studia będą prowadzone w trybie hybrydowym, tj. zjazdy w siedzibie uczelni oraz zjazdy online. Program studiów ma charakter modułowy, czyli poszczególne przedmioty są pogrupowane w moduły kształcenia, pokrewne co do treści i istoty, co sprzyja uczeniu się i zapamiętywaniu, a także pozwala na natychmiastowe wykorzystywanie pozyskanych umiejętności w praktyce.

To już drugi, świeżo uruchomiony kierunek w ZPSB. W połowie lipca br. Uczelnia otrzymała zgodę Ministerstwa dla otwarcia studiów inżynierskich w Szczecinie na kierunku Inżynieria e-commerce.

  • Więcej o nowym kierunku studiów Polityka społeczna – tutaj