ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące złożenia oferty na opracowanie i wyprodukowanie gotowych do opublikowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie podcastów w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące złożenia oferty na opracowanie i wyprodukowanie gotowych do opublikowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie podcastów w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej opracowania i wyprodukowania gotowych do opublikowania materiałów dydaktycznych dla studentów w formie podcastów, w oparciu

o zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych” (dalej: Projekt), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A019/19.

Szczegółowe zapytanie ofertowe i załączniki – do pobrania:

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie: Bazy Konkurencyjności EFS pod numerem 2023-12173-148597

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/148597