Co wpływa na atrakcyjność oferty programu MBA oraz studiów podyplomowych?

Polskie uczelnie oferują ponad 2000 programów studiów podyplomowych i około 50 programów studiów MBA. W takim gąszczu ofert słuchacz niejednokrotnie traci orientację. Poszukiwane są programy, które sprawią, że wybór studiów podyplomowych stanie się dobrą inwestycją. A nie jest to inwestycja tania. Studia podyplomowe to wydatek średnio rzędu 2–6 tys. zł. Przy decyzji o studiach MBA, trzeba być przygotowanym na 20 do 160 tys. zł. Jak dobrze wybrać? Czym się kierować wybierając studia podyplomowe? Co czyni takie studia naprawdę atrakcyjnymi?

dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB,  Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

IMG_8842-EditPo pierwsze – program czyli „co”?

Mimo potocznej opinii, że „cena czyni cuda”, nie ona jest głównym wyznacznikiem atrakcyjności oferty podyplomowej. Zanim zacznie się porównywać ceny, należy sprawdzić program studiów. Na co zwrócić uwagę? Studia podyplomowe to zdobycie konkretnej kwalifikacji, która czyni specjalistą w danej dziedzinie. To świadomy wybór, by pokazać obecnemu lub przyszłemu pracodawcy nasz potencjał i kompetencje.

Program, będący kompilacją wiedzy (podstaw teoretycznych w ramach danego obszaru) z praktycznymi umiejętnościami, ma pozwolić w pełni poznać interesujące nas zagadnienie. Warto sprawdzić poszczególne przedmioty i porównać programy z różnych uczelni. Zwrócić uwagę na ilość wykładów i ćwiczeń, a także godzin kontaktowych – dwusemestralne studia podyplomowe to z reguły 160–220 godzin zajęć.

Dobre studia MBA to 500–700 godzin kontaktowych, zorientowanych wokół poszczególnych kompetencji menadżerskich. Dobry program studiów MBA powinien zawierać wyważoną dawkę wiedzy i umiejętności z takich obszarów jak ekonomia menadżerska, zachowania organizacji, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne czy kompetencje interpersonalne. Te elementy nie wyczerpują w pełni zakresu, ale nie można bez nich mówić o dobrym programie MBA.

Po drugie – prowadzący czyli „kto”?

Najlepszy program może w praktyce być mało atrakcyjny, jeżeli niewłaściwie dobrano prowadzących. Studia podyplomowe, w odróżnieniu od studiów wyższych, muszą dać praktyczną orientację w ściśle określonym obszarze. Niezbędne jest tu połączenie kadry akademickiej z praktykami biznesu. Te dwa światy w ramach studiów podyplomowych znakomicie się uzupełniają. Użyteczną wiedzę z danego obszaru praktycy przekładają na umiejętności wymagane przez dzisiejszy biznes.

Kadra na studiach MBA, oprócz tytułów naukowych, powinna posiadać bogate doświadczenie menadżerskie. To studia dedykowane do osób na stanowiskach kierowniczych, nieposiadających wykształcenia ekonomicznego. Do inżynierów, filologów czy informatyków, którzy jako menadżerowie potrzebują gruntownego przygotowania do zarządzania firmą lub jej działem. Ich przewodnicy po świecie kompetencji menadżerskich muszą posiadać wieloletnie doświadczenie, dydaktyczne i profesjonalne.

Po trzecie – metody czyli „jak”?

Studia podyplomowe mają dostarczyć wiedzy, wykreować umiejętności praktyczne, a także wesprzeć rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych. Bez tych ostatnich nie możemy mówić o dobrym pracowniku, a pracodawcy zwracają na to szczególną uwagę. Aby osiągnąć taki efekt, nie wystarczają tradycyjne wykłady. Metody uczenia osób dorosłych, posiadających już doświadczenie zawodowe, muszą różnić się od podejścia tzw. szkolnego. Częstotliwość i różnorodność stosowanych form warsztatowych czy interaktywnych przekłada się bezpośrednio na skuteczność kształcenia. Istotne jest też zaawansowanie programu w korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych (e-learning, blended learning, m-learning). Uczelnie coraz częściej sięgają po gry symulacyjne i edukacyjne. Wykorzystanie gier pozwala symulować rzeczywiste sytuacje. Ćwiczy podejmowanie decyzji, pracę w zespole, także pod presją czasu i konkurencji. Pozwala stosować wiedzę w praktycznych działaniach.

Po czwarte – cena czyli „za ile”?

Na końcu dochodzimy do ceny. Jest to element do oszacowania przez pryzmat korzyści, jakie osiągniemy dzięki studiom. Niejednokrotnie tańsze studia podyplomowe oznaczają mniej godzin kontaktowych, materiałów szkoleniowych. Ilość godzin, które proponuje uczelnia musi umożliwić pozyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności. Cena czesnego studiów nie zawsze jest jedynym kosztem. Często pojawiają się dodatkowe elementy: opłaty wpisowe, opłaty za egzaminy. Na studiach MBA można spotkać się z opłatą za semestr wyjazdowy do partnera zagranicznego. Warto też zwrócić uwagę na system płatności, np. atrakcyjny system ratalny czy zniżki.

Dokonując wyboru dalszej ścieżki rozwoju, ważne jest, aby zrobić to świadomie, wiedząc czego się oczekuje. Wówczas inwestycja się na pewno opłaci.


Autorka jest wieloletnim trenerem oraz Rektorem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.