Informacje o Władzach Uczelni

Rektor

dr Justyna Osuch-Mallett, prof. ZPSB
Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
Członek Rady Powierniczej ZPSB

Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu od 1 października 2021 roku. Profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.  Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Prorektor ds. Rozwoju ZPSB w latach 2019-2021, wcześniej też Dziekan Wydziału w Szczecinie. Wieloletnia Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB. Odpowiadała za politykę kreowania produktów edukacyjnych dla społeczności pozaakademickiej. Kierownik merytoryczny programów Executive MBA. Menedżer projektów edukacyjnych, doradczych i szkoleniowych. Ekspert krajowy w ramach funduszy unijnych. Doradca biznesowy w zakresie przygotowania i realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Posiada także bogate i długoletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów. Laureatka m.in. wyróżnień w plebiscytach „Menadżera roku”.

Do pobrania:

 


Rada Powiernicza

 

IMG_1994-Editprof. dr hab. Wojciech Olejniczak
Rektor Senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (1993-2013)
Prezydent Rady Powierniczej ZPSB

Współtwórca i wieloletni Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Informatyk i ekonomista, specjalista w dziedzinie zarządzania informacją. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, tam także uzyskał doktorat i habilitację. W latach 1985-2013 był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej (później ZUT) i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Autor ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych, książek, artykułów, referatów i opracowań, projektów i ekspertyz.

 

prof. dr hab. Aneta Zelek
Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (2013-2021)
Członek Rady Powierniczej ZPSB

Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w latach 2013-2021. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w ZPSB od 1996 roku. Od 1998 roku pełni w Uczelni funkcje kierownicze, zyskując tym samym olbrzymie doświadczenie menedżerskie w kierowaniu organizacją edukacyjną oraz w zarządzaniu przedsięwzięciami szkoleniowymi i naukowymi. Jest inicjatorką wielu innowacji produktowych i procesowych oraz skuteczną orędowniczką realizacji strategii szkoły biznesu jako uczelni specjalistycznej, wyznaczającej standardy kształcenia menedżerów.

Nota biograficzna Rektor ZPSB prof. Anety Zelek (pdf)

IMG_1887-Edit

mgr Jan Majewski
Członek Rady Powierniczej ZPSB

 

 

 

 

 

dr Daria Majewska-Bielecka, prof. ZPSB
Członek Rady Powierniczej ZPSB

 

 

 

 

 

 


Prorektorzy i Dziekani


dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB
Prorektor ds. Rozwoju

Adiunkt, kierownik Katedry Informatyki i Metod Ilościowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie; członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego; członek Ogólnopolskiej Komisji Certyfikującej w obszarach: metodyk zdalnego nauczania i e-nauczyciel; posiada certyfikat PRINCE2 Foundation; specjalista w zakresie zarządzania projektami, projektowania rozwiązań wspomagających kształcenie osób dorosłych oraz wdrażania rozwiązań e-learningowych; w obszarze działalności naukowej posiada ponad 60 publikacji i opracowań dotyczących analizy dużych zbiorów danych, zarządzania projektami informatycznymi oraz projektowania systemów informatycznych; popularyzatorka kreatywnego rozwiązywania problemów, współautorka wielu gier szkoleniowych.


dr Renata Nowak-Lewandowska
Dziekan Wydziału w Szczecinie

 

 

 

 


Prodziekan ds. Studenckich Wydziału w Szczecinie
dr Anna Lachowska

 

 

 

 

 

IMG_1675-Editprof. ZPSB dr Grażyna Maniak
Dziekan Wydziału w Gryficach

Profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i in. materiałów dydaktycznych. Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, założyciel Stowarzyszenia Personalni na Pomorzu Zachodnim. Uczestniczyła (jako lider lub członek zespołu) w realizacji grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz projektów UE.

Ewelina-Świergiel
mgr Ewelina Świergiel
Dziekan Wydziału w Stargardzie

 

 

 

 

dr Magdalena Lazarek-Janowska
Dziekan Wydziału w Świnoujściu

 

 

 

 

 


IMG_9625-Editmgr inż. Mirosław Małecki
Kanclerz