Informacje o Władzach Uczelni

Rektor

IMG_1731-Edit

prof. dr hab. Aneta Zelek
Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
Członek Rady Powierniczej ZPSB

Rektor ZPSB od listopada 2013 r.
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w ZPSB od 1996 roku. Wcześniej pracowała na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (od roku 1988).
Pracuje jako dydaktyk i trener, ale również jako naukowiec, konsultant i publicysta. Obok działalności edukacyjnej w obszarze ekonomii i zarządzania, prowadzi również aktywne badania naukowe.
Komentator gospodarczy w mediach regionalnych i ogólnopolskich. Pomysłodawca i współtwórca Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury.

Do pobrania:

 


Rada Powiernicza

 

IMG_1994-Editprof. dr hab. Wojciech Olejniczak
Rektor Senior Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (1993-2013)
Prezydent Rady Powierniczej ZPSB

Współtwórca i wieloletni Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Informatyk i ekonomista, specjalista w dziedzinie zarządzania informacją. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, tam także uzyskał doktorat i habilitację. W latach 1985-2013 był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej (później ZUT) i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Autor ponad 150 publikacji naukowych i popularno-naukowych, książek, artykułów, referatów i opracowań, projektów i ekspertyz.

IMG_1887-Editmgr Jan Majewski
Członek Rady Powierniczej ZPSB
 

 

 

 

 


Prorektorzy i Dziekani

dr Daria Majewska-Bielecka
Prorektor ds. Dydaktyki

 

 

 

 

IMG_8842-Edit
dr Justyna Osuch
Prorektor ds. Rozwoju, Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu ZPSB. Odpowiada za politykę kreowania produktów edukacyjnych dla społeczności pozaakademickiej. Kierownik merytoryczny Programu Executive MBA. Menedżer projektów edukacyjnych, doradczych i szkoleniowych. Ekspert krajowy w ramach funduszy unijnych. Doradca biznesowy w zakresie przygotowania i realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Posiada bogate i długoletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów.


dr Renata Nowak-Lewandowska
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Ekonomii i Informatyki

 

 

 

mgr Joanna Latuszek
Prodziekan ds. Studentów Zagranicznych Wydziału Ekonomii i Informatyki

 

 

 

 

IMG_1675-Editprof. ZPSB dr Grażyna Maniak
Dziekan Wydziału Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

Profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i in. materiałów dydaktycznych. Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, założyciel Stowarzyszenia Personalni na Pomorzu Zachodnim. Uczestniczyła (jako lider lub członek zespołu) w realizacji grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz projektów UE.

Ewelina-Świergiel
mgr Ewelina Świergiel
Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości w Stargardzie

 

 

 

 

Dziekan Wydziału w Świnoujściu
dr Magdalena Lazarek-Janowska

 

 

 

 

 


IMG_9625-Editmgr inż. Mirosław Małecki
Kanclerz

 

 

 

 

 


Centrum E-learningu

IMG_8762-Edit
dr Dorota Dżega
Dyrektor Centrum e-learningu

Adiunkt, kierownik Katedry Informatyki i Metod Ilościowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie; członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego; członek Ogólnopolskiej Komisji Certyfikującej w obszarach: metodyk zdalnego nauczania i e-nauczyciel; posiada certyfikat PRINCE2 Foundation; specjalista w zakresie zarządzania projektami, projektowania rozwiązań wspomagających kształcenie osób dorosłych oraz wdrażania rozwiązań e-learningowych; w obszarze działalności naukowej posiada ponad 60 publikacji i opracowań dotyczących analizy dużych zbiorów danych, zarządzania projektami informatycznymi oraz projektowania systemów informatycznych; popularyzatorka kreatywnego rozwiązywania problemów, współautorka kilku gier szkoleniowych.