Co znaczy studiować praktycznie?

Najważniejszym atrybutem absolwenta studiów jest praktyczna wiedza i umiejętności. Dla pracodawcy liczy się to, jak naszą wiedzę umiemy wykorzystywać w rzeczywistych sytuacjach zawodowych. Taki pracownik jest ceniony i poszukiwany.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Powstała w 1993 roku, jako 15. w Polsce prywatna uczelnia wyższa. Przez ten czas wykształciliśmy już tysiące dyplomowanych specjalistów w dziedzinach ekonomii, informatyki czy zarządzania, działających z sukcesem w biznesie.

Pracodawcy potrzebują konkretnych kompetencji

Wybierając uczelnię należy kierować się aktualnością i praktycznością oferty edukacyjnej dla rynku pracy. ZPSB, która od 25 lat kształci kadry dla biznesu, wzbogaca swoją kadrę naukową gronem doświadczonych praktyków, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu aktywnie współpracuje też z lokalnymi pracodawcami, aby ułatwić start zawodowy swoim absolwentom. To szczególnie ważne dla osób, które dzisiaj podejmują decyzję o rozpoczęciu studiów wyższych.

Nauka interaktywna z wykorzystaniem gier i warsztatów

Nowoczesna oferta kształcenia musi być zróżnicowana i elastyczna. Gry decyzyjne to jedna z atrakcyjnych i skutecznych metod ćwiczenia wiedzy i umiejętności. Ludzie chętnie angażują się w rywalizację, rozwiązywanie zadań, pokonywanie kolejnych poziomów. Taka motywacja pomaga w praktycznej nauce. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu wykorzystuje na zajęciach autorskie gry symulacyjne i decyzyjne, analizy realnych przypadków, treningi i warsztaty menedżerskie.

Kształcić się należy w każdym wieku

Rynek pracy bezlitośnie weryfikuje kwalifikacje absolwentów, a samo doświadczenie pracowników nie zawsze wystarcza wobec zmieniających się realiów rynku. Dlatego kształcenie się osób dorosłych jest wymogiem naszych czasów. ZPSB dopasowuje programy i metody pracy do potrzeb osób dorosłych. Studia podyplomowe uczelnia prowadzi w innowacyjnym modelu Knowledge@Work, uzupełnionym o kluczowe kompetencje, m.in. interpersonalne czy międzynarodowe, niezbędne dziś na rynku pracy. Na podnoszenie kwalifikacji i inwestycję w siebie nigdy nie jest za późno.

Studiować wygodnie i na miejscu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie oferuje studia licencjackie i inżynierskie (I stopnia) oraz studia magisterskie (II stopnia) – łącznie 26 specjalności na 4 kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie i Informatyka oraz Psychologia. Szeroki wybór specjalności, m.in. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Logistyka w gospodarce, Ekonomia menedżerska, Kapitał ludzki w biznesie, czy nowości: E-Marketing, E-Biznes, Analiza zachowań rynkowych, Ekonomika i organizacja edukacji – odpowiadają aktualnym trendom na rynku pracy. ZPSB oferuje także studia prowadzone całkowicie w języku angielskim – International Business (I stopnień) oraz Global Management (II stopień) – na których studiują zarówno Polacy jak i studenci z całego świata. Studia podyplomowe to ponad 20 kierunków, od Psychologii zarządzania czy BHP po elitarne Executive MBA. Studiować można w Szczecinie, ale także w regionie, gdzie działają wydziały zamiejscowe ZPSB – w Stargardzie, Gryficach i Świnoujściu.

Wysoki poziom kształcenia i dobra atmosfera

Szereg ułatwień, w tym materiały dydaktyczne przez Internet, program zniżek i stypendiów, elastyczne terminy zajęć, a także możliwość nauki w systemie e-learning sprawiają, że studia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to dobra inwestycja.