Zarządzanie biznesem

 

Kierunek
 • Ekonomia
Specjalność
 • Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 6 semestrów
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Mała, duża, lokalna, ogólnopolska, międzynarodowa – niezależnie od wielkości, branży i charakteru firmy, zarządzanie nią to wyzwanie. By mu sprostać, maksymalnie wykorzystywać potencjał przedsiębiorstwa, a także skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, nie wystarczy intuicja. Potrzebna jest wszechstronna wiedza, praktyczne umiejętności, a także zdolność myślenia analitycznego i strategicznego. Wybierz specjalność Zarządzanie biznesem na kierunku Ekonomia i zdobądź kwalifikacje niezbędne do założenia i prowadzenia biznesu.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 595,83 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która przygotowała dla swoich studentów bardzo szeroki wybór studiów pierwszego stopnia. Wśród dostępnych specjalności na kierunku Ekonomia znaleźć można między innymi Zarządzanie biznesem.

Cel studiów I stopnia

Studia pierwszego stopnia na specjalności Zarządzanie biznesem mają na celu przekazanie studentom zdolności podejmowania decyzji kierowniczych, strategicznych i operacyjnych w różnych sferach funkcjonowania organizacji biznesowych (produkcyjnych, handlowych, finansowych). Na zajęciach studenci dowiedzą się, jak przewodzić zespołowi pracowników w zależności od jego wymiaru: regionalnego, narodowego lub międzynarodowego.

Program tego kierunku na studiach I stopnia obejmuje również kształcenie w zakresie zwiększania sprzedaży, podejmowania decyzji finansowych, organizacji produkcji w sytuacji wprowadzania nowego produktu na rynek, wykorzystania analizy ekonomicznej oraz sprawnego dobory wykwalifikowanych pracowników.

 

Co to znaczy, że w ZPSB uczymy praktycznie i skutecznie? Przede wszystkim przekazujemy wiedzę, którą od razu można zastosować w życiu czy pracy. Dzięki narzędziom takim jak gry, studia przypadków czy symulacje biznesowe pokazujemy, jak teoria przekłada się na konkretne decyzje czy działania.

prof. ZPSB Justyna Osuch-Mallett, Rektor ZPSB

 

 

Program studiów

Zajęcia w ZPSB skrojone są w taki sposób, aby program w 100% odpowiadał aktualnym wymaganiom stawianym przez pracodawców na rynku pracy. Każdy semestr został podzielony na tematyczne moduły, co pozwala na lepsze i bardziej usystematyzowane przyswajanie wiedzy.

Oprócz przedmiotów kierunkowych oraz ogólnouczelnianych na specjalności Zarządzanie biznesem studenci zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami specjalnościowymi:

 • e-commerce,
 • psychologia biznesu,
 • narzędzia HR w firmie,
 • dyscyplina finansowa w firmie,
 • narzędzia IT w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
 • strategie w biznesie,
 • zarządzanie projektami.

Najważniejsze atuty specjalności Zarządzanie biznesem w ZPSB

ZPSB to uczelnia na Pomorzu Zachodnim, która dla swoich studentów przygotowała szeroki wybór kierunków i specjalności, skrojonych na miarę wymagań stawianych aktualnie na rynku pracy. Specjalność Zarządzanie biznesem to doskonały wybór dla każdego, kto chce rozwijać się w kierunku zarządzania. Ma ona wiele zalet, wśród których warto podkreślić:

 • możliwość udziału w zajęciach praktycznych, na których studenci dostają dużą dawkę przystępnej i przydatnej w życiu zawodowym wiedzy,
 • możliwość uzyskania aktualnych i przydatnych kompetencji, które gwarantują przewagę na rynku pracy,
 • możliwość brania udziału w warsztatach, grach symulacyjnych i innych form zajęć, które aktywizują do działania i pozwalają na przełożenie teorii na praktykę,
 • spotkania z praktykami, webinary oraz wizyty studyjne w zaprzyjaźnionych firmach.

Dla kogo jest specjalność Zarządzanie biznesem na kierunku Ekonomia?

Studia pierwszego stopnia na specjalności Zarządzanie biznesem skierowane są przede wszystkim do osób, które planują zarządzać zespołem lub pełnić funkcję kierownicze i organizacyjne w przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Na zajęciach zostaną oni zapoznani z metodami zarządzania w różnych sferach funkcjonowania firmy, co pozwoli im spojrzeć na miejsce pracy w sposób holistyczny.

Na tym kierunku odnajdą się także osoby, które planują otworzyć własną działalność gospodarczą lub już ją posiadają. Dowiedzą się oni, jak efektywnie prowadzić swoją własną firmę i w jaki sposób zarządzać biznesem, aby doprowadzić do jego rozwoju.

Organizacja studiów I stopnia na specjalności Zarządzanie biznesem w ZPSB

W ZPSB dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci mogli dopasować dalszą naukę i rozwój do swoich potrzeb i innych zobowiązań. Dlatego specjalność Zarządzanie biznesem na kierunku Ekonomia to studia, które prowadzone są w dwóch formach: studiów niestacjonarnych oraz studiów online.

Organizacja studiów niestacjonarnych na specjalności Zarządzanie biznesem

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Zarządzanie biznesem w formie niestacjonarnej prowadzone są w postaci zjazdów weekendowych (piątki, soboty, niedziele). Część zajęć prowadzona jest w trybie online z wykorzystaniem platformy e-learningowej, na której umieszczane są również wszystkie materiały dla studentów. Zajęcia realizowane są w ramach modułów tematycznych, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy.

Organizacja studiów online na specjalności Zarządzanie biznesem

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Zarządzanie biznesem w formie studiów online odbywają w formie łączonej:

 • minimum 40% zajęć odbywa się w formie zjazdów na uczelni, tj. 3-4 zjazdy w każdym semestrze na Wydziale w Szczecinie (zjazdy w trybie weekendowym: piątki, soboty i niedziele),
 • około 60% zajęć odbywa się w formie online z wykorzystaniem MS Teams i platformy e-learningowej, co zapewnia studentom dużą elastyczność i wygodę.

Przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych.

Materiały do studiowania dla obydwóch form studiów umieszczane są na platformie e-learningowej.

Warunki ukończenia studiów I stopnia

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, specjalność Zarządzanie biznesem, studenci muszą zgodnie z regulaminem spełnić następujące wymagania:

 • uzyskać zaliczenie z poszczególnych zajęć odbywających się w trakcie trwania studiów,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminów końcowych,
 • uzyskać zaliczenie praktyk zawodowych, które określone są w planie studiów,
 • przygotować i złożyć projekt dyplomowy,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu podczas egzaminu dyplomowego.

Lider kierunku

dr Anna Lachowska – prodziekan ds. studentów, wykładowca akademicki z ponad piętnastoletnim stażem pracy i kilkuletnim doświadczeniem jako doradca w firmie sektora opieki zdrowotnej. Autorka lub współautorka kilkunastu publikacji naukowych  z zakresu ekonomii oraz skryptów do przedmiotów w języku polskim oraz angielskim.

Sprawdź, jakie inne kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.