Zarządzanie projektami

 

Ta specjalność realizowana jest w trybie tradycyjnym (czyli w ramach zjazdów na Uczelni) oraz w trybie e-learnignowym.

Zarówno w firmach, jak i administracji, wojskowości, oświacie, kulturze, sporcie, a także wielu innych dziedzinach spora część aktywności jest na tyle złożona, że ich realizacja wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Zapisz się na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w ZPSB i wybierz specjalność Zarządzanie projektami, by dowiedzieć się, jak sprawnie prowadzić skomplikowane przedsięwzięcia.

Czego się nauczysz?

W trakcie studiów na tej specjalności zapoznamy Cię z najpopularniejszymi metodami klasycznego i zwinnego zarządzania, których wykorzystywanie w pracy zawodowej pomoże Ci podejmować decyzje i efektywnie prowadzić różne przedsięwzięcia. Ułatwimy Ci zrozumienie całego otoczenia związanego z prowadzeniem wielu projektów, a także środowiska zarządzania programem i portfelem projektów. W trakcie nauki poruszymy zróżnicowaną problematykę: organizacyjną i kierowniczą, finansową i personalną, omówimy tzw. „twarde” i „miękkie” problemy zarządzania. Wyposażymy Cię również w umiejętności pozwalające na ocenę aktualnie stosowanych praktyk zarządzania projektami w firmie, jak i umożliwiających rekomendowanie nowych rozwiązań.

Wybrane przedmioty realizowane na specjalności Zarządzanie projektami:

 • Metodyki zarzadzanie projektami
 • Zarządzanie zakresem, czasem i budżetem projektu
 • Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych
 • Finansowanie projektów ze środków UE
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Zarządzanie informacją w firmie

Po studiach będziesz mógł pracować na przykład jako:

 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych
 • członek zespołów projektowych
 • kierownik projektu
 • project manager
 • koordynator projektów
 • specjalista działów i biur projektów
 • analityk biznesowy