International Business

 

Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • International Business
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Stacjonarne
Język
 • Angielski
Czas trwania
 • 3 lata (6 semestrów)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Ten nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego obejmuje elementy zarządzania, ekonomii, prawa i finansów międzynarodowych. Zajęcia realizowane są w oparciu o aktualne zjawiska w europejskiej i globalnej gospodarce i międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu. Program specjalności International Business zapewnia także korzystne warunki studiowania i odbywania praktyk studenckich za granicą w ramach wymiany międzynarodowej.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 2450 zł!
Cena
 • już od 645 zł/mc!

Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności International Business otwierają wiele dróg rozwoju i kariery, także na arenie międzynarodowej. Zagadnienia globalnego marketingu i zarządzania, prowadzone w całości w języku angielskim, poszerzają horyzonty i oferują jedyne w swoim rodzaju możliwości.

 

Rezerwuję miejsce

 

Specjalność International Business realizowana w ramach kierunku Zarządzanie w Szczecinie prowadzona jest całkowicie w języku angielskim.

Cel studiów I stopnia

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami międzynarodowymi, marketingu międzynarodowego, zróżnicowania zachowań rynkowych w przestrzeni międzynarodowej, finansów międzynarodowych
 • umiejętność kształtowania relacji z klientami na rynkach międzynarodowych, prowadzenia transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym oraz międzynarodowych negocjacji
  Pogłębienie znajomości języka angielskiego w ujęciu biznesowym oraz swoboda w komunikacji w sytuacjach zawodowych

Dla kogo jest specjalność International Business?

 1. Osoby zainteresowane pracą w międzynarodowych korporacjach lub przedsiębiorstwach, funkcjonujących na rynkach zagranicznych, znających język angielski co najmniej w stopniu średniozaawansowanym, w mowie i piśmie.
 2. Osoby pracujące na stanowiskach związanych z międzynarodową wymianą kontaktów, chcące rozwinąć swój potencjał i podwyższyć kwalifikacje.

Korzyści ze specjalności

Studiowanie na kierunku International Business umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu w warunkach międzynarodowych, co stanowi kluczową kompetencję w dzisiejszym, globalnym środowisku gospodarczym.

Program zapewnia kompleksowe przygotowanie do wyzwań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na arenie międzynarodowej. W trakcie studiów na tym kierunku, uczestnicy zyskują znajomość profesjonalnej terminologii biznesowej w języku angielskim, co jest niezbędne w międzynarodowej komunikacji korporacyjnej oraz w pracy z partnerami z różnych części świata.

Program kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności współpracy w międzykulturowym środowisku, co pozwala absolwentom skutecznie działać w zespołach o zróżnicowanym tle kulturowym i narodowym, dodając wartość ich umiejętnościom zarządzania.

This is my passion to teach people and to help them become professional managers. I have spent almost 15 years in banks and insurance companies – now I know how to guide my student to the correct direction. We are not only focusing on the technical things, but in the same time we are also focusing on the human side. This combination is like a superpower.

Shihan Fernando, wykładowca ZPSB

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu studiów na tej specjalności na kierunku Zarządzanie w Szczecinie? Odwiedź zakładkę z dokładnym opisem – Bachelor program in Management.

Kariera po studiach

Studiowanie na specjalności International Busienss otwiera drogę do międzynarodowej ścieżki kariery. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i organizacjach zagranicznych lub o międzynarodowym zasięgu na takich stanowiskach jak:

 • Sales Manager,
 • Export Manager,
 • Marketing Manager,
 • Global Manager,
 • Financial Manager,
 • Development Manager,
 • Team Leader.

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie obejmuje elementy zarządzania, ekonomii, prawa i finansów międzynarodowych. Zajęcia na specjalności International Business są realizowane w oparciu o aktualne zjawiska i uwarunkowania prowadzenia biznesu międzynarodowego, a w programie, prowadzonym w całości w języku angielskim, znajdują się moduły oparte o rozbudowane przedmioty specjalizacyjne, takie jak:

 • Globalisation
 • International Financial Reporting Standards
 • Diveristy Management
 • International Law

Dogodna organizacja studiów

Studia stacjonarne, częściowo zajęcia w trybie on-line, praca na platformie e-learningowej, przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych. Materiały do studiowania umieszczane są na platformie e-learningowej.

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie kursów/przedmiotów w formie opisanej w kartach kursów/przedmiotów, odbycie praktyki zawodowej, egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej) z zakresu biznesu międzynarodowego, o tematyce zgodnej z zainteresowaniami studenta lub wykonywaną przez studenta pracą.

Lider specjalności:

dr Anna Lachowska – prodziekan ds. studentów i wykładowca akademicki z ponad piętnastoletnim stażem pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako doradca w firmie sektora opieki zdrowotnej. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu ekonomii oraz skryptów do przedmiotów w języku polskim oraz angielskim.

 

Rezerwuję miejsce