Zarządzanie biznesem

 

Kierunek
 • Zarządzanie
Specjalność
 • Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów
 • Licencjackie
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Niestacjonarne on-line
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 3 lata (6 semestrów)
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie biznesem to praktyczna wiedza, podana w sposób umożliwiający jej zastosowanie w rzeczywistym świecie biznesu niemal od razu. Dzięki temu są to studia skrojone na miarę potrzeb współczesnych przedsiębiorców.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej nawet o 2450 zł!
Cena
 • już od 595 zł/mc!

Studiuj już od 595 zł/mc! Wpisowe 0 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

Rezerwuję miejsce

Cel studiów I stopnia

 • zdobycie umiejętności podejmowania decyzji kierowniczych, strategicznych i operacyjnych w różnych sferach funkcjonowania organizacji biznesowych (produkcyjnych, handlowych, finansowych)umiejętność przewodzenia zespołom pracowników, a w szczególności funkcjonowania w wymiarze regionalnym, narodowym i międzynarodowym
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie zwiększania sprzedaży, podejmowania decyzji finansowych, organizacji produkcji w sytuacji wprowadzania nowego produktu na rynek, wykorzystania analizy ekonomicznej oraz sprawnego dobory wykwalifikowanych pracowników

Dla kogo jest specjalność Zarządzanie biznesem?

 1. Osoby planujące swoją ścieżkę kariery zawodowej na stanowiskach kierowniczych.
 2. Osoby już pracujące w zawodzie i pełniące funkcje kierownicze i organizacyjne w firmach.
 3. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, chcące rozwinąć i usystematyzować swoją profesjonalną wiedzę.

Korzyści ze specjalności

Program studiów opiera się na solidnej dawce wiedzy oraz umiejętnościach praktycznych, które są kluczowe przy wejściu na rynek pracy. Uczestnicząc w zajęciach i warsztatach, studenci mają szansę nie tylko zrozumieć, ale także zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Uczestnictwo w symulacjach biznesowych, case studies oraz projektach praktycznych pozwala na praktyczne zastosowanie teorii, a jednocześnie stawia studentom przed sytuacjami, które mogą napotkać w rzeczywistym świecie biznesu. Praktyczna wiedza zdobywana podczas studiów nie tylko zwiększa atrakcyjność absolwentów na rynku pracy, ale także przygotowuje ich do bardziej skutecznego podejścia do rzeczywistych wyzwań zawodowych.

Dzięki temu studenci wychodzą z uczelni nie tylko z dyplomem, ale również z konkretnymi umiejętnościami, które są istotne i poszukiwane przez pracodawców.

Kariera po studiach

Studia w zakresie zarządzania biznesem dostarczają doskonałej bazy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, przygotowując absolwentów do skutecznego zarządzania w różnych obszarach biznesu oraz oferując umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Po studiach absolwent może pracować na przykład jako:

 • Menadżer/kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, bankach, administracji rządowej i samorządowej itp.,
 • Specjalista sztabowy komórek wsparcia strategicznego zarządów,
 • Samodzielny specjalista ds. rozwoju, organizacji i zarządzania,
 • Doradca organizacyjny,
 • Konsultant w firmie doradczej,
 • Przedsiębiorca – właściciel firmy.

Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie obejmuje elementy zarządzania, ekonomii, prawa i finansów. W programie specjalności Zarządzanie Biznesem znajdują się również moduły oparte o rozbudowane przedmioty specjalizacyjne, takie jak:

 • E-commerce,
 • Psychologia biznesu,
 • Narzędzia HR w firmie,
 • Dyscyplina finansowa w firmie,
 • Narzędzia IT w prowadzeniu własnej działlności gospodarczej,
 • Strategie w biznesie,
 • Zarządzanie projektami.

Dogodna organizacja studiów

Studia niestacjonarne: zjazdy weekendowe (piątki, soboty, niedziele), częściowo zajęcia w trybie on-line, praca na platformie e-learningowej, przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych. Materiały do studiowania umieszczane są na platformie e-learningowej.

Studia niestacjonarne online: zajęcia odbywają się on-line z wykorzystaniem MS Teams w czasie zjazdów  (piątki, soboty, niedziele). Minimum 51% punktów ECTS programu studiów jest realizowana w formie stacjonarnej (na Uczelni,  w siedzibie Wydziału) Przedmioty w danym semestrze są realizowane w ramach określonych modułów tematycznych. Materiały do studiowania umieszczane są na platformie e-learningowej Moodle.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgodnie z Regulaminem studiów spełnienie wszystkich wymagań, tj. zaliczenie zajęć, zdanie egzaminów, zaliczenie praktyk zawodowych określonych w planie studiów oraz złożenie projektu dyplomowego i jego obrona podczas egzaminu dyplomowego.

Lider specjalności:

dr Anna Lachowska – prodziekan ds. studentów i wykładowca akademicki z ponad piętnastoletnim stażem pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako doradca w firmie sektora opieki zdrowotnej. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu ekonomii oraz skryptów do przedmiotów w języku polskim oraz angielskim.

Studiuj już od 595 zł/mc! Wpisowe 0 zł! 

Zapisz się do 31.05 i skorzystaj z promocji!

Rezerwuję miejsce