CSR – czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Każda firma działa w określonym środowisku. Poprzez różne decyzje i czynności ma na nie mniejszy lub większy wpływ. Corporate Social Responsibility, czyli CSR to podejście, które wiąże się z dobrowolnym wzięciem odpowiedzialności za to, jak kształtuje się środowisku pod wpływem funkcjonowania firmy. Na czym polegają działania społecznie odpowiedzialne i dlaczego uwzględnianie interesów społecznych w decyzjach biznesowych się opłaca?

Różne obszary społecznej odpowiedzialności w biznesie

Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, która polega na uwzględnieniu w istotnych decyzjach zarządzania firmą dwóch stref: społecznej i biznesowej. Oznacza to, że firma, która działa w określonym środowisku i wśród konkretnej społeczności lokalnej bierze odpowiedzialność za swoje działania, które znacząco wpływają na różne aspekty życia w okolicy. Pozwala to na kształtowanie odpowiednich warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego w okolicy. 

Głównym założeniem koncepcji CSR jest zarządzanie biznesem w taki sposób, aby wszystkie decyzje był klarowne i przejrzyste oraz etyczne z punktu widzenia zasad gospodarczych oraz społecznych i środowiskowych. Poprawne wdrożenie tego podejścia nie byłoby możliwe bez konkretnych metod i narzędzi. Społeczna odpowiedzialność biznesu może dotyczyć różnych obszarów, wśród których znajdują się między innymi: 

  • środowisko, 
  • zaangażowanie społeczne,
  • prawa człowieka, 
  • stosunki pracy, 
  • sprawiedliwe praktyki rynkowe,
  • relacje z konsumentami, 
  • ład organizacyjny. 

Firmy z różnych branż mogą podjąć szereg kroków, aby wspierać konkretne kierunki rozwoju CSR w swoim otoczeniu, skupiając się na tym, co dla lokalnej społeczności jest najistotniejsze. 

Korzyści, jakie niesie za sobą CSR dla firmy

Zrównoważone podejście do prowadzenia działalności gospodarczej odgrywa ogromną rolę PR-ową. CSR to koncepcja, którą warto wdrożyć ze względu na wizerunek firmy i w wielu przypadkach to jest początkową motywacją. Specjaliści od biznesu i zrównoważonego rozwoju przekonują jednak, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu niesie za sobą wiele innych korzyści, które są zarówno dobre dla całej firmy, jak i poszczególnych grup interesów zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. 

Wykorzystywanie narzędzi CSR to ogromna korzyść dla pracowników, którzy dzięki wprowadzaniu odpowiednich programów motywacyjnych i benefitów są lepiej zaopiekowani oraz zmotywowani do działania. To drugie przekłada się na wyniki finansowe firmy. CSR zapewnia korzyści ekonomiczne również dzięki rozbudowywaniu wizerunku marki i budowania zaufania zarówno ze strony społeczności lokalnej, jak i na szerszą skalę. Ta koncepcja niesie także korzyści dla osób, które nie należą do organizacji, czyli społeczeństwa i środowiska w najbliższej okolicy, a także innych grup interesariuszy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to kierunek, który stale się rozwija i cieszy się coraz większą popularnością. Na studiach I stopnia oraz studiach II stopnia i podyplomowych w ZPSB znajdziesz szeroki wybór kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem firmą i biznesem oraz projektami, które uwzględniają nowoczesne koncepcje CSR i uczą, jak wdrażać je w swojej codziennej pracy. Wszystko po to, aby firmy mogły funkcjonować w lokalnych społecznościach w sposób zrównoważony i etyczny.