#zawody: Pedagog

 

Studia pedagogiczne wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Tylko w roku akademickim 2018/2019 aplikowało na nie 12 tys. osób, co pozwoliło im uplasować się wśród 10 najpopularniejszych kierunków wybieranych przez przyszłych żaków. Jakie perspektywy zawodowe czekają na dyplomowanych absolwentów pedagogiki i czym mogą się zajmować? Tego dowiesz się z naszego wpisu!

Kim jest pedagog?

Osoby trudniące się tą profesją można spotkać między innymi w placówkach oraz instytucjach wychowawczych, jednak nie są to jedyne miejsca, w których mogą one pracować. Według dostępnych źródeł pedagog to osoba, która ukończyła wyższe studia pedagogiczne lub dedykowane kursy specjalistyczne, zdobywając tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu i interdyscyplinarnej praktyki pedagogicznej. Sporą rolę w zdobywaniu niezbędnych kompetencji odgrywa również wybór specjalności na studiach, która pozwala jeszcze lepiej przygotować się do wymarzonego stanowiska.

Jak zostać pedagogiem?

Aby móc spełniać się w roli pedagoga, warto dokładnie zapoznać się z ofertą studiów zarówno uczelni niepublicznych oraz publicznych i wybrać tę, która umożliwi pracę w wymarzonym zawodzie – każda z nich oferuje bowiem inny program kształcenia oraz odmienny wachlarz specjalności przygotowujący do węższych dziedzin tej profesji. Na przykład w ZPSB możesz zdecydować się na licencjackie studia pedagogiczne i podjąć naukę na specjalnościach takich jak: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja czy pedagogika czasu wolnego.

Jaką funkcję w społeczeństwie pełnią pedagodzy?

Pedagog to osoba, która w swojej pracy zawodowej ma do spełniania pewną misję społeczną. Jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru, opieka, wychowywanie oraz kształcenie społeczeństwa w ramach zajmowanego stanowiska w strukturach konkretnych organizacji (np. państwowych). Nie ulega więc wątpliwości, że w tej roli sprawdzą się najlepiej osoby, które czują powołanie i wiedzą, że tego rodzaju praca stanie się ich wieloletnią pasją.

W jakich miejscach mogą pracować absolwenci kierunku pedagogika?

Na osoby mogące poszczycić się dyplomem ukończenia studiów pedagogicznych czeka wiele perspektyw zawodowych. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie m.in. w instytucjach rządowych oraz państwowych. Na przykład:

  • kuratorium oświaty,
  • sądy powszechne,
  • kuratorium kultury i sztuki,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki,
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Co więcej, wakaty czekają na nich również w placówkach szkolnych, opiekuńczych, wychowawczych czy resocjalizacyjnych.

Czym zajmuje się pedagog?

Trudno jednoznacznie sformułować listę zadań pedagoga, bo zakres obowiązków jest ściśle uzależniony od stanowiska i charakteru miejsca, w którym jest zatrudniony. Na przykład pedagog szkolny zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem potrzeb i indywidualnych możliwości uczniów, sytuacji wychowawczej zarówno w szkole, jak i poszczególnych klasach czy organizacją różnorodnych form pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji. Z kolei do obowiązków pedagoga na stanowisku kuratora należą m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych czy sprawowaniem dozoru nad osobami objętymi koniecznością obserwacji. W przypadku osób z wykształceniem pedagogicznych, pełniących funkcję wychowawcy, na liście zadań są: bezpośrednia opieka (np. nad dziećmi), prowadzenie zajęć (np. rozwijających zainteresowania), dbanie o rozwój podopiecznych.

Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry pedagog?

Dobry pedagog powinien wyróżniać się przede wszystkim cierpliwością i empatią – to cechy niezbędne do tego, aby dobrze wczuć się w sytuację drugiej osoby i jak najlepiej zrozumieć jej sposób postrzegania świata. Niebagatelne znaczenie ma również komunikatywność i otwartość, dzięki którym absolwenci pedagogiki nie będą mieli trudności w nawiązywaniu kontaktów z podopiecznymi. Nie bez znaczenia pozostają również chęć ciągłego rozwoju oraz dokształcania się i doskonalenia swoich umiejętności – każdy przypadek wymaga bowiem indywidualnego i spersonalizowanego podejścia.