Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inżyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe.

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
studia podyplomowe w Szczecinie
Akademia coachingu i mentoringu 394 zł 521 zł 2345 zł 4599 zł
Akademia Kompetencji Menadżerskich (e-l) 249 zł 329 zł 1484 zł 2910 zł
Akademia trenera 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (ONLINE- MS TEAMS) 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Facylitacje i mediacje w biznesie 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Grafika komputerowa i komunikacja wizualna 394 zł 521 zł 2345 zł 4599 zł
HR Biznes Partner 394 zł 521 zł 2345 zł 4599 zł
Kadry i płace 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Logistyka – NOWOŚĆ 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Menadżer BHP 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Metodyka zdalnego nauczania dla trenerów i nauczycieli – NOWOŚĆ 374 zł
494 zł
2226 zł
4365 zł
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji 374 zł
494 zł
2226 zł
4365 zł
Project Manager 394 zł 521 zł 2345 zł 4599 zł
Psychologia zarządzania 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Rekrutacja i Employer Branding – NOWOŚĆ 394 zł 521 zł 2345 zł 4599 zł
Social media i e-marketing 394 zł 521 zł 2345 zł 4599 zł
Zarządzanie jakością 374 zł 494 zł 2226 zł 4365 zł
Zarządzanie projektami informatycznymi (e-l) 274 zł 362 zł 1632 zł 3200 z

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.