Zniżki dla absolwentów

Studia mijają bardzo szybko, jednak Twoja edukacja wcale nie musi zakończyć się na dyplomie licencjata, inżyniera czy magistra. Warto kontynuować naukę. Już raz zaufałeś naszej Uczelni, a my chcielibyśmy abyś to z nami rozwijał swoją ścieżkę edukacyjną. Jako student lub absolwent ZPSB możesz liczyć na preferencyjne warunki cenowe.

Studencie i absolwencie ZPSB! Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!


Rezerwuję miejsce

 

Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
studia podyplomowe w Szczecinie
Akademia coachingu i mentoringu 375 zł 490 zł 2185 zł 4350 zł
Akademia Kompetencji Menadżerskich (e-l) 225 zł 285 zł 1275 zł 2500 zł
Akademia trenera 355 zł 475 zł 2100 zł 4150 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 335 zł 435 zł 1950 zł 3850 zł
Design w biznesie – NOWOŚĆ 375 zł 490 zł 2185 zł 4350 zł
Facylitacja i mediacje w biznesie – NOWOŚĆ 335 zł 435 zł 1950 zł 3850 zł
Grafika komputerowa i komunikacja wizualna 375 zł 495 zł 2185 zł 4350 zł
HR Biznes Partner 375 zł 490 zł 2185 zł 4350 zł
Kadry i płace 335 zł 435 zł 1950 zł 3850 zł
Logistyka – NOWOŚĆ 335 zł 435 zł 1950 zł 3850 zł
Project Manager 375 zł 490 zł 2185 zł 4350 zł
Psychologia zarządzania 355 zł 475 zł 2100 zł 4150 zł
Rekrutacja i Employer Branding – NOWOŚĆ 375 zł 495 zł 2185 zł 4350 zł
Social media i e-marketing 375 zł 495 zł 2185 zł 4350 zł
Zarządzanie jakością 355 zł 475 zł 2100 zł 4150 zł
Zarządzanie projektami informatycznymi (e-learning) 250 zł 330 zł 1485 zł 2950 zł
studia podyplomowe w Świnoujściu
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – NOWOŚĆ 365 zł 485 zł 2175 zł 4300 zł
Geragogika i opieka nad osobami starszymi 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Kadry i płace 325 zł 430 zł 1925 zł 3800 zł
Księgowość i płace w małej firmie 365 zł 485 zł 2175 zł 4300 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem – NOWOŚĆ 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Menadżer BHP 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Oligofrenopedagogika 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Prawo medyczne – NOWOŚĆ 365 zł 485 zł 2175 zł 4300 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia 325 zł 430 zł 1925 zł 3800 zł
Zarządzanie w oświacie 325 zł 430 zł 1925 zł 3800 zł
studia podyplomowe w Stargardzie
Bezpieczeństwo i higiena pracy 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł
Kadry i płace 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł
Logistyka 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł
Rachunkowość 335 zł 440 zł 1960 zł 3800 zł
studia podyplomowe w Gryficach
Bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji publicznej – NOWOŚĆ 360 zł 475 zł 2125 zł 4200 zł
Doradztwo zawodowe i edukacyjne 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 365 zł 485 zł 2175 zł 4300 zł
Księgowość i płace w małej firmie 365 zł 485 zł 2175 zł 4300 zł
Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Menadżer BHP 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Oligofrenopedagogika 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 335 zł 440 zł 1960 zł 3900 zł
Psychologia biznesu 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Social media manager 350 zł 465 zł 2075 zł 4100 zł
Kierunek 12 rat 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na 3-semestralnych studiach podyplomowych
Studia podyplomowe w Świnoujściu
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł
Przygotowanie pedagogiczne 375 zł 490 zł 2185 zł 4350 zł
Studia podyplomowe w Gryficach
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł
Doradztwo zawodowe i edukacyjne 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł
Przygotowanie pedagogiczne 375 zł 490 zł 2185 zł 4350 zł
Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień – NOWOŚĆ 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej – NOWOŚĆ 385 zł 505 zł 2250 zł 4470 zł

W przypadku płatności ratalnych wartość ostatniej raty płatności odpowiada różnicy pomiędzy kwotą należną za cały okres nauki a sumą wymaganych wcześniej rat.