Zgłoszenia

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie, najpóźniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem:

  • wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.eventbrite.com
  • ureguluj płatność za szkolenie

Wypełnienie zgłoszenia i opłacenie stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Uczestnikiem Szkolenia.