Zgłoszenia

Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie, najpóźniej 1 dzień przed jego rozpoczęciem:

  • wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line
  • ureguluj płatność za szkolenie – formy płatności:
    • przelew na rachunek bankowy nr: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277
    • kartą w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ZPSB

Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników szkolenia. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Uczestnikiem Szkolenia.