Zgłoszenia

Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub szkolenie, najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem:

  • dostarcz do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy:
    • mailowo na adres szkolenia@zpsb.pl
    • pocztą lub osobiście do Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  • ureguluj koszt szkolenia – formy płatności:
    • przelew na konto naszej Uczelni – nr: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277
    • kartą w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ZPSB

Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników kursu. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY