Krok po kroku

Proces kwalifikacyjny na studia Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu 

 1. Rezerwacja miejsca na studiach 
 2. Weryfikacja kandydatów odbywa się na podstawie złożonych w Biurze Rekrutacji dokumentów aplikacyjnych:
  • podanie o przyjęcie na studia Executive MBA,
  • referencje,
  • kopię dyplomu (oryginał lub odpis należy okazać w Biurze Rekrutacji),
  • zdjęcie-legitymacyjne albo dyplomowe (należy wgrać je podczas uzupełniania danych on-line)
 3. Podpisanie umów szkoleniowych
 4. Test pisemny, na który zaprosimy we wrześniu, składający się z:
  • pre-test z tematyki ekonomiczno-biznesowej,
  • test badający kompetencje psychologiczne.
 5. Wyłonienie słuchaczy MBA