Broker edukacyjny do zespołu Projektu „Programiści dla Szczecina”

Poszukujemy do naszego projektu „Programiści dla Szczecina” osoby na stanowisko: Broker edukacyjny

Główne obowiązki:

 • prowadzenie selekcji kandydatów oraz uczestników projektu podczas rekrutacji,
 • wstępna diagnoza kompetencji zawodowych uczestników,
 • określanie i badanie niezbędnych w zawodzie IT kompetencji społecznych,
 • bieżący kontakt z kandydatami i uczestnikami, przeprowadzenie ich przez procedurę doradztwa i wyboru ścieżki kształcenia,
 • współpraca i koordynacja przebiegu projektu z działem szkoleń projektu,
 • badanie realizacji wskaźników i raportowanie do menadżera projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie psychologiczne lub doświadczenie zawodowe w tym kierunku,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • ogólna orientacja, czym jest budowanie aplikacji internetowych, testowanie oprogramowania, SCRUM,
 • znajomość obsługi podstawowych aplikacji komputerowych, biegła obsługa Excel,
 • doskonałe zdolności komunikacyjne, łatwe nawiązywanie kontaktów,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem IT będzie ważnym atutem.

Oferujemy:

 • interesującą pracę w renomowanej Uczelni, przy dużym projekcie europejskim,
 • pracę w kreatywnym, otwartym i przyjaznym zespole,
 • szerokie kontakty w środowisku akademickim oraz IT,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, 3/4 etatu – do 31 grudnia 2019,
 • dobre warunki finansowe.

Osoby zainteresowane – prosimy o przesłanie CV na adres programisci@zpsb.pl do dnia 28.11.2018 r. (w temacie „CV – Broker”)

Do przesłanej aplikacji należy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla celów przyszłych rekrutacji.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Kontakt: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, programisci@zpsb.pl

Projekt „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej” jest realizowany ze wsparciem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020; nr umowy RPZP.08.06.00-32-K119/17-00.