OGŁOSZENIE rozeznania rynku dot. opracowania programu zajęć oraz interaktywnych materiałów – AML M-3

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zaprasza do składania ofert dot. wykonania dzieła: opracowania szczegółowego programu zajęć wraz z efektami kształcenia oraz opracowania interaktywnych materiałów do zajęć dla młodzieży w wieku 14-18 lat: Akademia Młodego Lidera – program „Kompetencje społeczne”, w ramach realizacji projektu „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18.

Szczegóły w pliku (PDF) – Rozeznanie cenowe – ogłoszenie – programy i materiały AML_M-3

Do pobrania (Word) – Rozeznanie cenowe – Załącznik nr 1 – programy i materiały AML_M-3