To już pewne! ZPSB będzie kształcić magistrów Zarządzania

Przygotowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu nowy kierunek studiów II stopnia – ZARZĄDZANIE – otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o nadaniu uprawnień ZPSB do prowadzenia kształcenia na tym kierunku.

zarzadzanie II stNowo uruchomiony kierunek to kolejny strategiczny krok w umacnianiu przez ZPSB jej pozycji lidera w kształceniu kadr  odpowiadających na aktualne wymagania rynku pracy.  Zajęcia na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, wykorzystujące nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz interaktywne metody nauczania, są przygotowane tak, by studenci mogli w praktyce wykorzystać zdobywaną wiedzę i umiejętności.

– Kierunek Zarządzanie daje nam jeszcze większe możliwości kształcenia praktycznego. Naszą ofertę edukacyjną staramy się opierać na interdyscyplinarności i proponować studentom kontynuowanie nauki w sposób uzupełniający zdobytą przez nich wiedzę profesjonalną. Obserwując uważnie rynek pracy widzimy, jak mocno pożądani są pracownicy, szczególnie kadry menedżerskie  wyższego szczebla, posiadający nie tylko przygotowanie stricte merytoryczne, ale także praktyczne umiejętności i kompetencje zarządcze. Tak więc już w tym roku akademickim rozpoczynamy kształcenie specjalistów z zakresu racjonalizacji i optymalizacji decyzji zarządczych, a to kadry poszukiwane w każdym sektorze – mówi prof. Aneta Zelek, rektor ZPSB.

– Oferujemy nie tylko wiedzę biznesową, ale także profilujemy ją tak żeby była użyteczna w konkretnej branży. Na przykład jedna z nowych specjalności, Zarządzanie projektami IT, jest świetnie dopasowana do potrzeb inżynierów informatyków, pozwalając im rozwinąć umiejętności menadżerskie w swoim zawodzie. Podobnie nasze menadżerskie studia magisterskie MBA – pierwsza taka oferta w regionie, to atrakcyjna propozycja uzupełnienia wykształcenia zawodowego o rozpoznawany na całym świecie dyplom MBA – uzupełnia prof. Zelek.

Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie II stopnia:

W razie pytań -> zapraszamy do kontaktu

 

Więcej komunikatów prasowych ZPSB