Oferta kursów e-learningowych

Z pełną ofertą kursów e-learningowych oraz ich dokładnymi opisami możesz zapoznać się w naszym sklepie internetowym. Przejdź do e-sklepu.

Kursy z obszaru e-marketing

 • E-komunikacja – zdobądź umiejętności, które pozwolą Ci planować skuteczne działania marketingowe w internecie.
 • Komunikacja wizualna – poznaj nowoczesne narzędzia i techniki tworzenia komunikatów w nowych mediach.
 • Media społecznościowe a marketing – dowiedz się, jak planować i prowadzić kampanie w social media, a także podsumowywać uzyskane wyniki.
 • Sprzedaż w internecie – poznaj formy i zasady handlu internetowego, mechanizmy prowadzenia działań e-sprzedażowych oraz najnowsze trendy.

Kursy z obszaru inwestycje

 • Sztuka inwestowania na giełdzie, część I – dowiedz się, jak budować optymalny portfel inwestycyjny oraz kiedy lokować środki w akcje i obligacje.
 • Sztuka inwestowania na giełdzie, część II – zdobądź wiedzę na temat kontraktów terminowych i naucz się technik inwestowania w ten instrument finansowy.
 • Sztuka inwestowania na giełdzie, część III – poznaj metody budowania własnego systemu inwestowania oszczędności na rynku kapitałowym.
 • Inwestycje finansowe – nabądź wiedzę o systemowym podejściu do inwestowania i poznaj techniki oraz reguły niezbędne, by skutecznie działać na konkurencyjnym rynku finansowym.
 • Rynek i instrumenty finansowe – zdobądź wiedzę o rynkach oraz instrumentach finansowych, która pozwoli Ci wdrażać pożądane strategie inwestycyjne.

Kursy z obszaru personel

 • Konflikty w firmie – dowiedz się, jak rozpoznawać symptomy konfliktów i odpowiednio na nie reagować.
 • Negocjacje – poznaj strategie i reguły, które pozwolą Ci prowadzić efektywne negocjacje w różnych okolicznościach i obszarach życia.
 • Psychologia zarządzania – naucz się w pełni wykorzystywać potencjał zawodowy pracowników i poznaj nowoczesne instrumenty oraz metody skutecznego motywowania, rekrutacji i selekcji, zarządzania stresem oraz kierowania pracą zespołu.
 • Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – poznaj psychologiczne uwarunkowania i mechanizmy odpowiedzialne za to, jak ludzie reagują na różne sytuacje trudne.
 • Strategie personalne – zdobądź wiedzę na temat istotnych zagadnień z zakresu HR i poznaj narzędzia pomocne w działaniach kadrowych.

Kursy z obszaru zarządzanie projektami

 • Biznesplan – poznaj zasady sporządzania biznesplanu dostosowanego do wybranego przedsięwzięcia i naucz się, jak wykorzystywać go jako narzędzie planistyczne w realizacji inwestycji.
 • Metodyki zarządzania projektami – dowiedz się, jak skutecznie kierować poszczególnymi fazami projektów oraz poznaj zalecenia najważniejszych metodyk.
 • Ocena i ryzyko projektów inwestycyjnych – naucz się szacować rentowność projektów oraz przewidywać ryzyko.
 • Planowanie działalności projektowej – dowiedz się, jak przygotowywać projekty, kalkulować ich budżet i przewidywać przeszkody, które mogą utrudniać ich realizację.
 • Zarządzanie zasobami projektu – naucz się zarządzać zakresem, czasem, zasobami ludzkimi i kosztami projektu.

Kursy z obszaru edukacja

 • Komunikacja z osobą uczącą się – poznaj podstawowe reguły i prawidłowości komunikowania w relacji uczeń-nauczyciel, a także narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Metoda projektów – nabądź wiedzę z zakresu przygotowywania projektów edukacyjnych oraz ich praktycznego wdrażania w procesie nauczania.
 • Metody aktywizujące – zapoznaj się z istotą i zasadami wykorzystania metod aktywizujących w edukacji.
 • Wykorzystanie internetu w edukacji – dowiedz się, jak wykorzystywać usługi i technologie internetowe w nauczaniu.

Masz pytania dotyczące kursów e-learningowych? Skontaktuj się z nami, chętnie na nie odpowiemy.
Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel.: 91 814 94 81/ 91 814 94 86
e-mail: szkolenia@zpsb.pl