DKMS HELPERS` GENERATION

DKMS HELPERS` GENERATION szuka wolontariuszy !

Czym jest HELPERS` GENERATION?

To projekt , którego celem jest zaangażowanie społeczności akademickiej w walkę z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji.

W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa wiele projektów, aktywności i programów zostało wstrzymanych. W HELPERS` GENERATION studenci działają dalej w nowej rzeczywistości. XII edycja Helpers` Generation będzie wyglądała inaczej niż poprzednie. Ze względu na potrzebę utrzymywania dystansu społecznego DKMS zdecydowało przenieść większość swoich działań do świata wirtualnego. Mimo zmienionej formuły, cel pozostaje ten sam, chcą we współpracy ze studentami zarejestrować jak najwięcej nowych potencjalnych dawców szpiku.

W tym roku rejestracja dawców nie będzie odbywać się na uczelnianych korytarzach, tylko w bezpiecznych dla każdego potencjalnego dawcy warunkach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej DKMS

Jeżeli zgłosisz się jako wolontariusz, zaliczymy Ci godziny dodatkowej aktywności praktycznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału…Warto pomagać!