Program PFRON – wsparcie studiów dla osób niepełnosprawnych

Oddział Zachodniopomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie poinformował, iż Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier dotykających osoby niepełnosprawne w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.Aktywny

Zwracamy Państwa uwagę na realizowaną formę wsparcia Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Pobierz ulotkę [PDF]

Więcej informacji o pomocy w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: na stronie internetowej PFRON.