To już pewne! Będziemy kształcić magistrów Zarządzania

Przygotowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu nowy kierunek studiów II stopnia – ZARZĄDZANIE – otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o nadaniu uprawnień ZPSB do prowadzenia kształcenia na tym kierunku.

Nowo uruchomiony kierunek to kolejny krok w rozwijaniu przez ZPSB programów edukacyjnych, odpowiadających na aktualne wymagania rynku pracy.  Zajęcia na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, wykorzystujące nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz interaktywne metody nauczania, są przygotowane tak, by nasi studenci mogli w praktyce wykorzystać zdobywaną wiedzę i umiejętności.

Specjalności oferowane na kierunku Zarządzanie II stopnia: