W Gryficach kształcimy zawodowo w modelu LLL

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach rozpoczęła realizację projektu „Spoina – szkoła wyższa integratorem kształcenia zawodowego w modelu LLL” i powołuje na Wydziale w Gryficach – Centrum Edukacji Dorosłych.

Projekt adresowany jest do osób dorosłych, które są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących powiaty: gryficki, kołobrzeski, białogardzki, świdwiński, łobeski, goleniowski oraz kamieński. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także z bezpłatnych kursów zawodowych.

Oferta kursów jest szeroka i obejmuje m.in. następujące:

  • Spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)
  • Technolog robót wykończeniowych
  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1 kV
  • Grafika i poligrafia cyfrowa
  • Kadry i płace
  • Opiekun osoby starszej
  • Kurs pedagogiczny dla instruktorów kształcenia zawodowego

Więcej szczegółów na stronie projektu: www.ced.org.pl

Kontakt do Biura Projektu:
Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach
ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice
tel. 91 38 77 098, email: ced@zpsb.pl

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.