Wyniki XI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową w ZPSB

Podczas jubileuszowej, 25. Inauguracji Roku Akademickiego, tradycyjnie nagrodziliśmy autorów najlepszych prac dyplomowych obronionych w ZPSB.

Ten prestiżowy konkurs, przeprowadzony już po raz jedenasty, wyłonił zwycięzców w dwóch kategoriach: najlepszej pracy licencjackiej/inżynierskiej oraz najlepszej praca magisterskiej.

Laureaci 2017

W KATEGORII: MAGISTER

  1. Pierwsze miejsce: Julia Ghelych-Khani, za pracę pt. An Analysis of the Crisis Communication Strategy – Volkswagen Dieselgate Scandal [kierunek studiów: Ekonomia; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]
  2. Drugie miejsce: Edyta Branicka, za pracę pt. Wpływ systemów informatycznych na łańcuch dostaw [kierunek studiów: Ekonomia; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]
  3. Trzecie miejsce: Maciej Badowski, za pracę pt. Analiza podatku dochodowego, w tym i liniowego, od osób fizycznych w Polsce i w wybranych krajach pod kątem preferencji polskich przedsiębiorców [kierunek studiów: Ekonomia; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]
  4. Wyróżnienie: Anna Kozińska, za pracę pt. Źródła finansowania działalności gospodarczej w sektorze MSP – możliwości i realia [kierunek studiów: Ekonomia; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]

W KATEGORII: LICENCJAT/INŻYNIER

  1. Pierwsze miejsce: Dominik Rybarczyk, za pracę pt. Opracowanie systemu sterowania kursorem oraz klawiaturą interfejsem bezdotykowym [kierunek studiów: Informatyka; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]
  2. Drugie miejsce: Magdalena Sztankowska, za pracę pt. Organizacja pracy jako czynnik motywacyjny w call center xyz. Projekt naprawczy [kierunek studiów: Zarządzanie; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]
  3. Trzecie miejsce: Robert Fajfer, za pracę pt. Opracowanie aplikacji wyszukującej duplikaty obrazów [kierunek studiów: Informatyka; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]
  4. Wyróżnienie: Michał Mędrkiewicz, za pracę pt. Ocena satysfakcji pracowników po wdrożeniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Autoexpresso sp. z o.o. sp.k. [kierunek studiów: Zarządzanie; Wydział Ekonomii i Informatyki w Szczecinie]

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Laureatom!