MOOC w ZPSB

elem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (ZPSB) oraz jej potencjału poprzez uruchomienie kursów MOOC, będących uzupełnieniem realizowanych programów kształcenia.

Odbiorcami projektu są Studenci ZPSB – w ramach projektu zrealizowane zostaną kursy dla studentów z następujących kierunków: Ekonomia I st., Zarządzanie I st., w tym w jęz. angielskim, Zarządzanie II st., w tym w jęz. angielskim, Informatyka I st., Pedagogika I st. Dodatkowo wsparciem objęci są także inni uczestnicy otwartych kursów na platformie Navoica.pl, którzy zapiszą się na wybrane kursy z oferty ZBSB.

Objęcie wsparciem studentów wszystkich kierunków realizowanych na ZPSB pozwoli na horyzontalne wprowadzenie do oferty ZPSB kursów MOOC i włączenie ich w realizowane programy kształcenia. Wsparciem zostaną objęci studenci z wszystkich wydziałów ZPSB – w Szczecinie, Gryficach, Stargardzie i Świnoujściu.

Projekt „MOOC w ZPSB” polega na opracowaniu i realizacji kursów MOOC, z następujących obszarów:

 • Biznes w działaniu
 • Kluczowe kompetencje dla biznesu
 • Matematyka dyskretna
 • Podstawy programowania C++
 • Algorytmy i struktury danych
 • Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Technologia pracy umysłowej
 • Psychologia społeczna
 • Podstawy programowania Phyton
 • Wstęp do testowania oprogramowania

Wszystkie opracowane kursy zostały przygotowane także w języku angielskim.

Opracowane kursy są zamieszczone na platformie Navoica.pl – otwartej i bezpłatnej dla wszystkich użytkowników.

Kurs kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu. Studenci ZPSB uzyskują dostęp do zamkniętych edycji kursów (kontakt do specjalisty ds. e-learningu)

Poszczególne kursy można też realizować z poniższych linków do edycji otwartych: Navoica.pl/courses

Projekt realizowany od 1 października 2019 do 31 marca 2022 roku.

Kontakt do specjalisty ds. e-learningu: mtoporek@zpsb.pl
Kontakt do biura projektu: amikolajczak@zpsb.pl

Wartość projektu to 1 227 672,00 zł | wysokość dofinansowania wynosi: 1 189 272,00 zł.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-W068/18-00).  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Kurs na MOOC.

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej