Pigułki Kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu

Celem głównym projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji skierowanej do młodych osób (w wieku 14-18 lat) oraz do osób dorosłych (aktywnych zawodowo w wieku 30+) poprzez opracowanie programu kształcenia i jego realizację służącego rozwijaniu kompetencji. Proponowane działania będą realizowane wspólnie z partnerem projektu (Fundacją Edukacyjną Równe Szanse) i podmiotami współpracującymi oraz będą generować efekty związane z rozwojem następujących kompetencji kluczowych pozwalających na:

 • rozwój zainteresowań – działania skierowane do uczniów,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej – działania skierowane do osób dorosłych,
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej – działania skierowane do uczniów i osób dorosłych.

W ramach projektu wsparciem są objęte dwie grupy docelowe:

 1. młodzież w wieku 14-18 lat, uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8), szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – SOM (M. Szczecin, M.Stargard, M. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego.
 2. osoby dorosłe w wieku 30+ z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – SOM (M. Szczecin, M.Stargard, M. Świnoujście, powiat stargardzki, goleniowski, policki) oraz z terenu powiatu gryfickiego – chcące samodzielnie rozwijać kompetencje kluczowe, aby przeciwdziałać stagnacji edukacyjnej i społecznemu wykluczeniu.

Projekt „Pigułki kompetencji Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu” polega na opracowaniu i realizacji dwóch programów dydaktycznych:

 1. Akademia Młodego Lidera (dla młodzieży 14-18 lat) – program składających się z trzech szkoleń: 40-godzinnego szkolenia IT Od gamera do kodera, 25-godzinnego szkolenia, rozwijającego kompetencje związane z przedsiębiorczością Projekt Przedsiębiorstwo oraz szkolenia rozwijającego kompetencje społeczne – cztery 1-lekcyjne zajęcia „Autoprezentacja”, „Wyznaczanie celów”, „Zarządzanie czasem”, „Zarządzanie stresem”.
 2. Akademia Lidera 2.0 (dla osób dorosłych 30+) – program składający się z czterech 30-godzinnych szkoleń: Marketing i nowe media, Design Thinking, Szczupłe i zwinne zarządzanie oraz Przywództwo.

Szkolenia trwają – zobacz harmonogram realizowanych i planowanych szkoleń.
Więcej informacji i zapisy na stronach Programów szkoleniowych: Akademii Młodego Lidera oraz Akademii Lidera 2.0

Projekt trwa od 1 lutego 2019 do 31 marca 2022 roku.
Kontakt do biura projektu: pigulkikompetencji@zpsb.pl

Wypracowane produkty projektu:

 1. Programy szkoleniowe w ramach Akademii Młodego Lidera
 2. Sylabus Akademii Młodego Lidera

  Materiały na zajęcia:

  – Gra decyzyjna King Size

  – Gra decyzyjna – Pożeracze czasu

 3. Programy szkoleniowe w ramach Akademii Lider 2.0

Sylabus Akademii Lidera 2.0

 • Materiały szkoleniowe:

Design Thinking
Marketing i nowe media cz.1
Marketing i nowe media cz.2
Przywództwo
Szczupłe i zwinne zarządzenie

 • Gry decyzyjne – strategiczna Joga

Strategiczna Joga
wersja elektroniczna aplikacji: wyślij prośbę na rektorat@zpsb.pl

 

Wartość projektu to 999 625,00 zł | wysokość dofinansowania wynosi: 969 634,00 zł.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: POWR.03.01.00-00-T236/18). Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Trzecia Misja Uczelni.

logotyp Funduszy Europejskich POWER, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, logo NCBR, znak Unii Europejskiej