Programiści dla Szczecina

Bezpłatne kursy programowania i testowania w Szczecinie

Projekt „Programiści dla Szczecina – certyfikowane kwalifikacje zawodowe w branży informatycznej”jest realizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.

Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 160 osób dorosłych w branży informatycznej. Uczestnicy projektu otrzymali kompleksowe wsparcie w zakresie dwóch głównych ścieżek zawodowych: tester IT oraz programista IT.

Uczestnicy brali udział w bezpłatnych kursach z zakresu testowania oprogramowania lub kursach programowania – budowania aplikacji internetowych, a także w dodatkowym kursie z metodyki SCRUM. Każdy z kursów jest zakończony egzaminem certyfikującym, który potwierdzał zdobyte kwalifikacje.

Wsparcie polegało w szczególności na:

  • umożliwieniu uczestnikowi zbadania swoich predyspozycji do zawodu programisty/testera (test predyspozycji) oraz kompetencji kluczowych (badanie Barometrem Kompetencji Kluczowych)
  • wsparciu doradcy edukacyjnego w wyborze właściwej dla uczestnika ścieżki szkoleniowej lub wyborze certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje
    udział w wybranym szkoleniu
  • do dyspozycji uczestników były 2 ścieżki szkoleniowe: 1/ Programista – Budowanie aplikacji internetowych; 2/ Tester – Testowanie oprogramowania – programy kursów na licencji infoShare®
  • każdy z kursów obejmował 80 godzin szkoleniowych, zakończone były one certyfikatem, odpowiednio: dla ścieżki 1/ Scrum Certification for Web Developer™ oraz dla ścieżki 2/ Software Tester Accredited Certification™
  • każdy z uczestników miał także możliwość wzięcia udziału w 24-godzinnym szkoleniu z metodyki SCRUM, zakończonym certyfikatem Scrum Team Member Accredited Certification™

Projekt zakończył do 31 marca 2020 roku.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

KONTAKT

Biuro projektu „Programiści dla Szczecina”
e-mail: programisci@zpsb.pl ; tel. 91/ 81 49 481

Więcej informacji tutaj: www.Programisci.Szczecin.pl

Wartość projektu to 1106160,00 zł, a kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 995544,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, Działania RPZP.08.06.00. Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K119/17-01