Współpraca badawczo-rozwojowa

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz się włączyć w działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez naszą Uczelnię? Zostań uczestnikiem jednego z projektów i razem z naszymi zespołami pracuj nad zagadnieniami związanymi z innowacyjnością i efektywnością biznesu. Nawiązując współpracę w tym zakresie z ZPSB możesz:

  • współuczestniczyć w rozwiązywaniu zagadnień z dziedziny ekonomii, zarządzania, informatyki i fizykoterapii
  • pomagać przy wdrażaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań w ramach prac dyplomowych
  • brać udział w realizacji projektów badawczych
  • uczestniczyć w przygotowywaniu projektów w ramach europejskich i krajowych programów badawczo-rozwojowych.

Zapraszamy do kontaktu

Centrum Rozwoju Biznesu
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel: 91 81 49 457
e-mail: crb@zpsb.pl
Dyrektor Generalny Centrum Rozwoju Biznesu
dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB
e-mail: ddzega@zpsb.pl