DOKUMENTACJA PRAKTYK DLA STUDENTÓW: Programowanie systemów wbudowanych, Cloud Architect

A. Dokumentacja dla realizujących praktykę poza swoim miejscem pracy:

B. Dokumentacja dla realizujących praktykę na zasadzie uznania pracy zawodowej: