Programy r.a. 2023/2024

Poniżej umieszczone są programy studiów obowiązujące studentów, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024.

Programy przedstawione są w formacie PDF – dokumenty są gotowe do otwarcia na stronie lub pobrania (uwaga: studenci i pracownicy ZPSB mają dostęp do bezpłatnych licencji Microsoft Office, wraz z programem Excel).
Poszczególne moduły i kursy są kolejnymi arkuszami, odpowiednio oznakowanymi (numeracja kursów i modułów jest w pierwszym arkuszu – Programie – oznakowanym skrótem kierunku, poziomu i specjalności, np. E1_LST)

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

INFORMATYKA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

INŻYNIERIA E-COMMERCE

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

ZARZĄDZANIE

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

ZARZĄDZANIE

STUDIA II STOPNIA

Specjalności: