Wywieranie wpływu w biznesie

 

Kierunek
 • Wywieranie wpływu w biznesie
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Podczas studiów zdobędziesz wiedzę w obszarze wywierania wpływu: na ludzi w organizacji, przez ludzi i przez grupy. Poznasz rolę i znaczenie Analizy Transakcyjnej w biznesie.Dowiesz się czym jest wywieranie wpływu, a czym jest manipulacja, co pozwoli Ci skutecznie stosować strategie etycznego wywierania wpływu w biznesie.Program ten ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia niezbędne m.in. do budowania autorytetu, przewodzenia, motywowania czy budowania zaangażowania, co sprzyja tworzeniu zdrowego i produktywnego środowiska korzystnego dla dobrostanu pracowników.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • Już od 409 zł!

Rezerwuję miejsce 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel studiów i adresaci

.

Cele studiów podyplomowych na kierunku Wywieranie wpływu w biznesie:

 • przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie skutecznego wpływania na innych w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
 • dowiesz się czym jest wywieranie wpływu, a czym jest manipulacja, co pozwoli Ci z łatwością stosować strategie etycznego wywierania wpływu w biznesie.
 • zdobędziesz wiedzę w obszarze wywierania wpływu na ludzi, w organizacji, przez ludzi i przez grupy. Poznasz rolę i znaczenie Analizy Transakcyjnej w biznesie.
 • program ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia niezbędne do budowania autorytetu, przewodzenia, motywowania czy budowania zaangażowania, co sprzyja tworzeniu zdrowego i produktywnego środowiska korzystnego dla dobrostanu pracowników.
 • dowiesz się, jak wprowadzać zmiany oraz przeciwdziałać dyskryminacji w zespole. Zapoznasz się również z zagadnieniami różnorodności kulturowej. Dowiesz się, jak wykorzystać CSR jako narzędzie tworzenia pozytywnego wizerunku firmy.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom istotnych informacji z wykorzystaniem interaktywnych metod oraz pracy na konkretnych przykładach.

Studia podyplomowe na kierunku „Wywieranie wpływu w biznesie” mogą stać się naturalną kontynuacją nauki po studiach podyplomowych na kierunku „Psychologia w biznesie”.

 

Adresaci studiów:

 • menedżerowie i specjaliści z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, którzy pragną pogłębić swoje umiejętności w obszarze przywództwa, motywacji pracowników oraz zarządzania zmianą.
 • osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które chcą rozwijać umiejętności wpływania na swoich podwładnych w sposób etyczny i efektywny.
 • osoby prowadzące własne firmy lub planujące założenie własnego przedsiębiorstwa, które chcą poznać strategie zarządzania personelem i skutecznie motywować pracowników.
 • osoby pracujące zawodowo, poszukujące możliwości dalszego rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania personelem oraz które planują zmianę lub rozwój kariery w branży związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi i rozwojem organizacyjnym.

Za sprawą swojego praktycznego podejścia oraz różnorodnych form zajęć, program studiów stawia sobie za cel wyposażenie specjalistów w umiejętności niezbędne do dynamicznej reakcji na zmieniające się potrzeby organizacji. Ponadto, program ten skupia się na wspieraniu rozwoju i dobrostanu pracowników, co przyczynia się do budowy zdrowego i efektywnego środowiska pracy.

Atuty kierunku

Wśród korzyści na kierunku „Wywieranie wpływu w biznesie warto” wymienić:

 1. Możliwość zdobycia przydatnej wiedzy z zakresu bardzo szeroko pojętego wpływu społecznego stosowanego wewnątrz i na zewnątrz organizacji, wobec pojedynczych pracowników oraz grup i zespołów.
 2. Poznanie metod etycznego i skutecznego wpływania na rozwój pracowników, a także możliwość zapoznania się z technikami skutecznego wprowadzania zmian w firmie i motywowania pracowników do działania.
 3. Zapoznanie się z podstawami Analizy Transakcyjnej i jej wykorzystaniem w biznesie.
 4. Możliwość poznania mechanizmów psychologicznych, które mają duży wpływ na tworzenie optymalnego środowiska pracy.
 5. Uczestnictwo w warsztatowych zajęciach prowadzonych przez specjalistów z praktycznym doświadczeniem.

Program kierunku

BLOK WPROWADZAJĄCY – 10 godz.

 1. Komunikacja interpersonalna – trening umiejętności interpersonalnych + Style Myślenia FRIS®. – 10 godz.

BLOK I. WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI – 15 godz.

 1. Czym jest wywieranie wpływu, a czym jest manipulacja? Rozróżnienie między manipulacją a etycznym wywieraniem wpływu. – 5 godz.
 2. Narzędzia wpływu społecznego R. Cialdiniego. –5 godz.
 3. Pobudzanie kreatywności w zespole. – 5 godzin

BLOK II. WYWIERANIE WPŁYWU W ORGANIZACJI – 55 godz.

 1. Kultura i klimat organizacji. – 10 godz.
 2. Przewodzenie. Psychologiczne aspekty skutecznego przywództwa. – 10 godz.
 3. Budowanie autorytetu. – 10 godz.
 4. Wspieranie pracowników w rozwoju. Dobrostan zawodowy. – 10 godz.
 5. Motywowanie i budowanie zaangażowania. – 10 godz.
 6. Udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku) – modele i techniki. Psychologiczne aspekty odbierania i przetwarzania informacji zwrotnej. – 5 godz.

BLOK III. ANALIZA TRANSAKCYJNA W BIZNESIE – 30 godz.

 1. Analiza transakcyjna. – 20 godz.
 2. Gry władzy. Psychomanipulacje i sposoby obrony przed nimi. – 10 godz.

BLOK IV. WYWIERANIE WPŁYWU PRZEZ GRUPY – 35 godz.

 1. Stereotypy i uprzedzenia – jak przeciwdziałać dyskryminacji w zespole. – 5 godz.
 2. Opór wobec zmian – jak z nim pracować i co robić, jeśli grupa neguje wprowadzenie zmiany. – 10 godz.
 3. Różnorodność kulturowa w zespole – czy się dostosować czy nią zarządzać? – 5 godz.
 4. Konformizm, próżniactwo społeczne i dysonanse poznawcze jako czynniki zaburzające pracę w zespole. – 5 godz.
 5. Wpływ mniejszości na większość. – 5 godz.
 6. Oddziaływania międzygrupowe. – 5 godz.

BLOK V. WYWIERANIE WRAŻENIA NA INNYCH LUDZI – 35 godz.

 1. Autoprezentacja – taktyki autoprezentacyjne, motywy autoprezentacji, dostosowanie autoprezentacji do wartości adresata. – 10 godz.
 2. Wizerunek w pracy, biznesie i social mediach. – 10 godz.
 3. Twoja marka osobista to nie Twój wizerunek, czyli świadome budowanie marki osobistej. – 10 godz.
 4. CSR jako narzędzie tworzenia pozytywnego wizerunku firmy. – 5 godz.

Łączna liczba godz.: 180

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku „Wywieranie wpływu w biznesie”, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu dyplomowego

Liderzy kierunku

Maja Kornel – socjolog, dyplomowany trener biznesu, wykładowca akademicki, certyfikowany trener i partner FRIS®, doradca zawodowy i konsultantka kariery. Od ponad 20 lat prowadzi autorskie szkolenia i projekty edukacyjno-rozwojowe dla osób prywatnych, firm oraz instytucji państwowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, planowaniu, wdrażaniu i realizacji szkoleń, w tym w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Współpracowała z wieloma szkołami wyższymi w Polsce. Różnorodność doświadczenia trenerskiego i zmienność środowisk pracy pozwalają jej na szerokie spojrzenie na funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy i relacjach międzyludzkich. Swoją działalność zawodową koncentruje wokół takich obszarów jak: komunikacja i wpływ społeczny, autoprezentacja, asertywność, praca w zespole i budowanie zespołów, budowanie wizerunku i marki osobistej, zarządzanie emocjami, zarządzanie stresem i techniki redukcji stresu, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, zarządzanie sobą w czasie oraz wystąpienia publiczne) Wspiera swoich klientów w przebranżowieniu, szukaniu pracy i projektowaniu ścieżki kariery. Bada predyspozycje i preferencje zawodowe swoich Klientów, aby praca zawodowa przynosiła jak największą satysfakcję i były realizacją ich pasji, talentów i umiejętności. Wspólnie z Klientami tworzy Indywidualne Plany Działania – ścieżki kariery zawodowej i ścieżki kształcenia. W pracy zawodowej stara się być inspiracją do pozytywnej zmiany w życiu swoich Klientów, motorem do rozwoju oraz dawać im wsparcie oraz energię do działania i pracy nad sobą. FRISowy Wizjoner Entuzjasta, co gwarantuje nieszablonowe rozwiązania, myślenie „out of the box”, dobrą atmosferę i energię podczas współpracy oraz wysoką koncentrację na celu i aktywnym działaniu. Wrodzona ciekawość poznawcza oraz otwartość pchają ją stale do rozwoju, uczenia się oraz odkrywania tego, co jeszcze pozostaje zakryte. Znajdziesz mnie na: www.majakornel.pl

Grażyna Nowicka – wykładowca, szkoleniowiec, coach ICF – PCC, trener biznesu, facylitator kompetencji przywódczych, zarządczych i rozwoju osobistego, certyfikowany Trener Points of You® – praca obrazem metaforą. Do pracy z ludźmi podchodzi w sposób całościowy, ceni w swojej pracy autentyczność i spontaniczność, – jak mówi: „płynę wraz z moim klientem” . Jej dziedziny to zarządzanie przedsiębiorczością (Certyfikat VCC in Recording financial Transactions), komunikacja interpersonalna i terapeutyczna, kultura organizacyjna i rozwój pracowników. Działa z organizacjami, które mają na względzie dobro swojej misji i dobro pracownika. Pomaga osiągnąć wyższy pułap w sposób asertywny i komunikatywny. Do jej głównych zadań należy pomoc liderom, dyrektorom, firmom, menedżerom i przedsiębiorcom w osiąganiu skuteczności zarówno osobistej, jak i zawodowej. Od 2009 prowadzi własną firmę, gdzie dobrze zna tajniki trudności i „łatwości” prowadzenia firmy z punktu szefa i pracownika. W sposób praktyczny i namacalny umie ocenić stopień trudności rynku i przełożyć w codzienną praktykę biznesową. Pracuje dla wielu branż w Polsce (na liczniku ma grubo ponad 12 000 godzin sesji i szkoleń na sali i on-line). Była również autorką kilku programów dla średnich firm produkcyjnych współpracując z działem HR – adaptacja nowych pracowników / onboarding, co przyniosło spory sukces jeśli chodzi o kulturę organizacyjną firm. Po ukończeniu Szkoły Inteligencji Emocjonalnej we Wrocławiu, zaczęła współpracować w zakresie przywództwa z organami Policji i Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu, gdzie była autorką programów wdrożeniowych. Poza dziedziną biznesową organizuje i prowadzi spotkania dla kobiet z różnymi organizacjami porządkowymi, aby je zainspirować, zaakceptować i docenić. Wspiera je w budowaniu swojej świadomości i budowaniu poczucia wartości, ważności jakie mają w sobie w sposób holistyczny.

Agnieszka Olszewska-Benewiat – dyplomowany Trener i Konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w obszarach: handlowym, produkcyjnym oraz logistycznym (z pełnym zapleczem magazynowym). Dyplomowany Team Coach i Mediator przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie. Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji PTP. Audytuje, diagnozuje a następnie opracowuje programy naprawcze lub rozwojowe w oparciu o myślenie systemowe z naciskiem na stosowanie zagadnień z obszaru: zarządzania projektami, metodyki procesowej, ciągłego doskonalenia, psychologii pracy i organizacji. Autorka programów szkoleniowych i rozwojowych dla kadry menedżerskiej. Jako Team Coach Wspiera Liderów w tworzeniu zespołów przyszłości i byciu Liderem Jutra w oparciu o badania naukowe, ale też potrzeby i trendy rynkowe. W roli Mediatora prowadzi mediacje towarzysząc w zrozumieniu konfliktu i wypracowaniu zdrowych i możliwych rozwiązań w zespole, organizacji, we współpracy ze związkami zawodowymi oraz kontrahentami i rynkiem konkurencji. Pracuje z wieloma branżami w Polsce i wspiera organizacje, które rozszerzają swoje wpływy na zagraniczne rynki na całym świecie. Prowadzi indywidualna praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną w nurcie psychodynamicznym pracując z dorosłymi pacjentami. Od 2016 roku związana z koncepcją Analizy Transakcyjnej – pierwotnie jako adept, obecnie jako nauczyciel i autor Akademii Analizy Transakcyjnej. Członek Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej AT i EATA. Mówi, że jej największą inspiracją są ludzie, organizacje i sytuacje – to oni są punktem wyjścia wszystkich jej szkoleń. Kieruje się nieszablonowymi rozwiązaniami i transferami między niespokrewnionymi branżami, nietypowymi kontekstami oraz zapadającymi w pamięć przykładami. Największą zaletą jej zajęć jest eklektyka – łączenie znanych i lubianych koncepcji z badaniami, nowymi trendami i pozornie niepasującymi elementami. W trakcie warsztatów stosuję techniki aktywizujące, symulacje, gry i przykłady z popkultury. Wyznaje zasadę jakości i uparcie stosuję ją przygotowując materiały dla Uczestników, zarówno w formie slajdów, skryptów, jak i nagrań czy podcastów. W życiu i pracy kieruje się mottem Franka Zappa „Postęp nie jest możliwy bez odchylenia od normy”.

Rezerwuję miejsce