Zarządzanie małym i średnim biznesem

 

Kierunek
 • Zarządzanie małym i średnim biznesem
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2024
Opis
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Małym i Średnim Biznesem skupiają się na przygotowaniu do efektywnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
Aktualna zniżka
 • Studiuj taniej tylko do 31.07!
Cena
 • Już od 409 zł!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych.

Cel studiów i adresaci

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Małym i Średnim Biznesem skupiają się na przygotowaniu do efektywnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Program obejmuje zagadnienia od etapu pomysłu na biznes po budowę marki i strategię marketingową.

Uczestnicy zdobywają wiedzę z obszarów:

 • finansowania,
 • prawa gospodarczego,
 • księgowości,
 • zarządzania zespołem
 • umiejętności sprzedażowe
 • umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności negocjacyjne

Dodatkowo, studenci poznają nowoczesne technologie wspierające biznes, takie jak sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów. Program kończy się prezentacją projektu końcowego, umożliwiając praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Małym i Średnim Biznesem są:

 1. Osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
 2. Przedsiębiorcy poszukujących wsparcia w rozwoju swoich firm oraz osób planujących karierę w obszarze zarządzania, marketingu czy finansów.
 3. Pracownicy przedsiębiorstw, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe.
 4. Absolwenci różnych kierunków studiów, którzy pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania biznesem.

Atuty kierunku

 • Praktyczna wiedza: Program skupia się na praktycznych umiejętnościach potrzebnych do efektywnego prowadzenia własnego biznesu, co jest atrakcyjne dla osób pragnących założyć własną firmę.
 • Zróżnicowany zakres tematyczny: Studenci zdobywają wiedzę z obszarów takich jak marketing, finanse, prawo gospodarcze i zarządzanie, co pozwala na wszechstronne przygotowanie do prowadzenia działalności.
 • Nowoczesne podejście: Program obejmuje tematy związane z nowoczesnymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja czy automatyzacja procesów, co jest istotne w dynamicznie rozwijającym się środowisku biznesowym.
 • Elastyczność: Studia podyplomowe są dostosowane do potrzeb osób pracujących, oferując elastyczne godziny zajęć oraz możliwość zdobycia praktycznej wiedzy przy minimalnym zakłóceniu życia zawodowego.
 • Możliwość networking’u: Uczestnicy mają okazję nawiązywać kontakty z innymi przedsiębiorcami oraz ekspertami w różnych dziedzinach biznesu, co może być cennym źródłem wsparcia i inspiracji.
 • Realizacja własnych projektów: Studenci mają szansę opracować projekt końcowy, co pozwala im zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i skonfrontować się z rzeczywistymi wyzwaniami biznesowymi.
 • Perspektywy kariery: Absolwenci posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania małym i średnim biznesem są atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, zarówno do pracy we własnej firmie, jak i dla pracodawców poszukujących specjalistów w tym obszarze.

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY – 5 godz.

 • Zajęcia integracyjne i wprowadzające.

BLOK I. WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD POMYSŁU – 30 godz.

 • Badanie potrzeb rynku i klienta – Ankiety / Wywiady / Netnografia / Praca z trendami
 • Idea – Prototyp: Kreowanie nowych kreatywnych produktów – design thinking / metody zwinne
 • Cykl życia startupu – jak nie upaść w 3 miesiące
 • Kto za to wszystko zapłaci: Finansowanie / programy pomocowe / inkubatory / crowdfunding / dotacje unijne

BLOK II. FUNDAMENTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 30 godz.

 • Aspekty prawne i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej – JDG, Spółki i inne rodzaje prowadzenia działalności
 • Najważniejsze elementy związane z księgowością i formami rozliczeń, które każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć i znać
 • Stowarzyszenia, fundacje jako alternatywy do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podstawy zarządzania firmą i zespołem

BLOK III. MARKETING I BUDOWA MARKI PRZEDSIĘBIORSTWA – 40 godz.

 • Tworzenie strategii marketingowej firmy
 • Podstawy marketingu tradycyjnego w biznesie
 • Podstawy e-marketingu
 • Zarządzanie marką i marką osobistą
 • Podstawy komunikacji marketingowej
 • Międzykulturowość i różnorodność w biznesie
 • Networking jako jedno z najważniejszych narzędzi budowania firmy

BLOK IV. SPRZEDAŻ – 30 godz.

 • Wyznaczanie celów biznesowych i ich weryfikacja
 • Komunikacja w biznesie i sprzedaży
 • Negocjacje w biznesie

BLOK V. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA – 20 godz.

 • AI w biznesie
 • Automatyzacja procesów w firmie

BLOK VI. Prezentacja projektu końcowego – 10 godz.

 • Projekt Twoje Przedsiębiorstwo

.

Łączna liczba godz.: 165

.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia prowadzone są na sali – w tym do 4 zjazdów w trybie on-line. 

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie małym i średnim biznesem, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu dyplomowego.

Lider kierunku

Michał Hamera – W zależności od roli jestem strategiem, marketingowcem, trenerem lub konsultantem. Tworzę i realizuję strategie marketingowe, a także pomagam firmom budować właściwie relacje. Pracuję z małymi i dużymi firmami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z osobami, które chcą zbudować silną i wyrazistą markę osobistą. Spędziłem ponad 2000 godzin na salach szkoleniowych szkoląc z tematów marketingu, budowy marki, komunikacji, social media i innych. W lutym 2019 ukończyłem studia MBA, a obecnie przygotowuję się do napisania doktoratu.