2 miliony Polaków nie spłaca długów. U nas jest ich wyjątkowo wielu [RAPORT]

Gazeta Wyborcza Szczecin

Blisko 2 miliony zadłużonych Polaków (6,3 proc. wszystkich dorosłych obywateli) nie spłaca swoich zobowiązań na czas. Łączna kwota ich zadłużenia przekracza 40 miliardów złotych, z czego prawie 30 miliardów to zobowiązania kredytowe. Statystyczny dłużnik, który ma problemy z terminowością, ma do oddania ponad 20 tysięcy złotych, ale aż w 53 proc. przypadków zaległości są zdecydowanie mniejsze i nie przekraczają 5 tysięcy złotych..

Zadłużeni w zachodniopomorskim

Największy odsetek spóźnionych dłużników (84 na 1000 osób) mieszka w województwie lubuskim. Zaraz potem (82/1000) jest właśnie zachodniopomorskie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na Podkarpaciu, gdzie przeterminowane zobowiązania dotyczą zaledwie 32 osób na każdy tysiąc mieszkańców. Eksperci zwracają uwagę, że za taki stan rzeczy nie odpowiadają czynniki ekonomiczne.

– Trzeba to tłumaczyć względami społecznymi i osobowościowymi, które pojawiają się w badaniach od wielu lat – mówi prof. dr hab. Aleksandra Grzesiuk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. – W północnej części kraju obserwuje się większy odsetek osób o bardziej swobodnym podejściu do terminowości. Przejawia się to na przykład mniejszą dbałością o regulowanie na czas należności za rachunki. […]

Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin, 19.12.2015 r. [czytaj online]