Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia dot. modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

Dotyczy ogłoszenia o wyborze wykonawcy modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160428

Nr ogłoszenia: 2023-12173-160428  (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Informacja o nierozstrzygnięciu ogłoszenia dotyczącego modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160428

Nr ogłoszenia: 2023-12173-160428  (w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A019/19 – ZPSB Plus – program zwiększenia dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych).

Z powodu błędów formalnych w załączonej do postępowania umowie, zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu ANS Wydział
w Szczecinie pozostaje nierozstrzygnięte – brak podpisanej umowy.

———————————————————————————————–

Na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty od:

  1. Senotech – Instalacja Sebastian Nowak, ul. A. Mickiewicza 102/4, 71-107 Szczecin, z ceną 147 507,75 PLN
  2. Solar Polska Sp. z o.o., ul. Rokicińska 162, 92-412 Łódź, Oddział Szczecin, ul. Heyki 20-22, 70-631 Szczecin, z ceną 118 749,91 PLN

Oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria, a maksymalną liczbę punktów otrzymała oferta Solar Polska Sp. z o.o.

W związku z powyższym zapytanie ofertowe rozstrzygnięto i firma Solar Polska Sp. z o.o. została wybrana do realizacji modernizacji oświetlenia w budynku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych Wydział w Szczecinie, 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53.