Początek roku na minusie

Wskazania Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury za pierwszy kwartał 2015 roku nie napawają optymizmem. Wskaźnik syntetycznego ZZK spadł w tym kwartale z poziomu 52,3 do 47,3. Jest to jednocześnie najgorszy wynik dotyczący zmian koniunktury w województwie od półtora roku.

Warto przypomnieć, że poziom wskaźnika ZZK poniżej 50 punktów oznacza dekoniunkturę gospodarczą. Nie należy jednak mówić o trwałym spowolnieniu, a raczej o typowych sezonowych zakłóceniach. Po raz kolejny obserwujemy bowiem charakterystyczny dla naszego regionu rozkład koniunktury, gdzie zwykle ostatni i pierwszy kwartał charakteryzują statystycznie gorsze wyniki niż w pozostałych.

Oczywisty wpływ na to ma struktura sektorowa gospodarki województwa, ze sporym udziałem branż związanych z turystyką i rolnictwem, jako branż sezonowo wzrostowych, dla których okres jesienno-zimowy jest czasem spowolnienia. Potwierdzeniem tego przypuszczenia jest fakt, że gorszy wynik dotyczy branż przemysłowych (ledwie 46 punktów), podczas gdy dla sektora usług jest nieznacznie lepszy (blisko 48 punktów) – objaśnia prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, twórca Zegara Koniunktury.

I Q 2015_cale_sm

Na tle tych wyników, zaskoczeniem może być stosunkowo duży optymizm w ocenie perspektyw koniunktury na kolejny kwartał – oczekiwany ZZK szybuje do poziomu 63 punktów. Zdaje się, że na widoczną i odczuwalną poprawę koniunktury musimy zaczekać do lata – dodaje prof. Zelek.

Zimowy sen budowlańców i rolników

Odczyty ZZK w I kwartale 2015r dla poszczególnych branż sektora przemysłowego wykazują olbrzymie zróżnicowanie. Zaskoczeniem nie jest wyjątkowo kiepski wynik rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa (jedynie 35,5 punktów) i nie lepszy odczyt dla branży budownictwa (37,3 punktów). W obu omawianych branżach jednak, oczekiwany na II kwartał ZZK zapowiada znaczącą poprawę koniunktury. Dla sektora budownictwa optymizm dotyczący sezonu wiosennego podnosi ZZK do poziomu aż 70 punktów, zatem wróży bardzo dobry sezon.

Na tle bardzo słabych wyników rolnictwa i budownictwa, stosunkowo dobrze wypada ocena koniunktury w produkcji przemysłowej. W tej branży wskaźnik ZZK za I kwartał wynosi ponad 52 punkty, tzn. jest wyższy od syntetycznego ZZK.

Chłodno w turystyce

W minionym kwartale rekordowo kiepskie wyniki dotyczyły branży turystycznej i gastronomicznej (ZZK na poziomie jedynie 37 punktów). W tym samym czasie handel i pozostałe usługi odnotowały stagnujący trend koniunktury – wskaźnik w tych branżach utrzymał się na poziomie ok. 46 punktów. Na tym tle odczyt dla branży TSL na poziomie ok. 43 punktów ocenić trzeba jako bardzo przeciętny. Względnie wysoki wskaźnik oczekiwanego ZZK na II kwartał z kolei daje nadzieje na ożywienie w tej branży. Podobnie wysoko i optymistycznie, koniunkturę sezonu wiosennego oceniają przedstawiciele firm turystycznych.

Bez różnic interregionalnych

Początek 2015 roku zdaje się wyrównywać różnice w poziomie koniunktury w przekroju subregionów województwa. W poprzednich odczytach ZZK w rozkładzie geograficznym, najsłabsze notowania dotyczyły zwykle podregionu koszalińskiego, z kolei najlepsza kondycję wykazywał podregion stargardzki. I kwartał 2015r. i generalnie słabe wyniki gospodarki spowodowały złagodzenie tych dysproporcji.

Duże bardziej stabilne

W kolejnym już kwartale ujawnia się nieznacznie lepsza kondycja firm dużych i średnich. Z kolei w ocenie perspektyw rozwoju w II kwartale wszystkie kategorie firm jednoznacznie zapowiadają zbliżanie się fazy sezonowego ożywienia gospodarczego.

Więcej


Projekt ZegarBiznesu.pl Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie to efekt współpracy z firmą konsultingową BTC sp. z o.o. ZegarBiznesu.pl to portal dedykowany regionalnemu biznesowi. Wyróżnikiem portalu jest Zachodniopomorski Zegar Koniunktury – innowacyjne narzędzie internetowe, które mierzy i dynamicznie obrazuje trendy regionalnej gospodarki. Idea Zegara wyrasta z metodyki, na której bazuje Eurostat Business Cycle Clock, jednak zastosowanie go w skali regionu jest pionierskie zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Portal ZegarBiznesu.pl jest objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Obecnie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu samodzielnie utrzymuje portal i prowadzi badania Zegara.