Czas pracy

Szkolenie „Czas pracy” obejmuje 15 godzin. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o sposobie interpretowania zapisów Kodeksu Pracy, nauczą się wprowadzać harmonogram czasu pracy, dowiedzą się w jaki sposób ewidencjować czas pracy oraz jak obliczać godziny nadliczbowe.

Prowadzący: Izabela Marciniak-Machut

Terminy szkolenia:

  • 15.02.2019, piątek: 16:30-20:30
  • 16.02.2019, sobota: 9:00-17:00

Cena szkolenia: 360 zł netto

Zgłoszenia: szkolenia@zpsb.pl (tel. 91/ 81 49 481)