Zapytania ofertowe związane z polityką CSR w Uczelni

Usługa audytu organizacyjnego – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt organizacyjny ZPSB

Usługa audytu usług świadczonych elektronicznie – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt procesów usługowych świadczonych w kanałach elektronicznych

Usłyga audytu relacji z otoczeniem gospodarczym – pobierz – Zapytanie ofertowe audyt systemu zarządzania relacjami z otoczeniem społecznym i gospodarczym

Usługi w zakresie komunikacji społ. CSR – pobierz – Zapytanie ofertowe komunikacja społeczna