Pytania i odpowiedzi

Czy w ramach procedury RPL można być przyjętym na każdy kierunek studiów?
Nie. W ZPSB w roku akademickim 2015/2016 w ramach procedury RPL można starać się o przyjecie na studia na kierunku Ekonomia studia II stopnia.

Czy udział w procedurze RPL jest płatny?
Tak. Przystępując do Procedury RPL nasza uczenia się podpisze z Tobą umowę w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzaniem efektów uczenia się. Na opłatę za udział w procedurze składa się stała opłata administracyjna w wysokości 250 zł oraz zmienna opłata za punkty ECTS podlegające weryfikacji (opłata ta wynosi 50 zł za każdy punkt).

Czy już teraz mogę przystąpić do procedury
Tak. Do procedury RPL możesz przystąpić w momencie rekrutacji na studia wyższe w ZPSB, czyli od kwietnia do września. Zapoznaj się z programem kształcenia obowiązującym na kierunku, który chcesz studiować (studia I stopnia sprawdź tutaj, studia II stopnia sprawdź tutaj)

Czy procedura RPL trwa długo?
Nie. Od momentu złożenia przez Ciebie wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się procedura RPL nie powinna trwać dłużej niż 10 dni. Uczelniany koordynator ds. RPL na podstawie złożonego wniosku określa formę weryfikacji efektów uczenia się oraz wyznacza termin weryfikacji.

Czy dzięki procedurze RPL mogę zapisać się na wybrane studia w ZPSB?
Tak. Biorąc udział w Procedurze RPL możesz wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia lub studia II stopnia. Udział w procedurze oraz jej pozytywne rozpatrzenie pozwoli Ci nie tylko skrócić czas studiowania, ale także zaoszczędzić pieniądze.

Czy mogę liczyć na pomoc w procesie potwierdzania efektów kształcenia?
Tak. Pracownicy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu pomogą Ci w dopełnieniu wszystkich formalności. Pomocą w całej procedurze będą służyli Tobie wydziałowy konsultant ds. RPL i uczelniany koordynatora ds. RPL. Weryfikacji Twoich efektów kształcenia dokonają asesorzy, a cały proces zatwierdzi komisja ds. RPL i dziekan Wydziału, na którym będzie studiować.

Masz wątpliwości dotyczące Twoich kompetencji? Nie wiesz czy wszystkie dokumenty zostaną uwzględnione? Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy. Napisz na maila gmaniak@zpsb.pl